Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gender en diversiteit op school

Vrijdag 24 oktober 2014 08:45-21:45 | Provinciehuis Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 3000 Leuven
Gender en diversiteit op school

Inspiratieboost "Gender en diversiteit op school"
Stereotypen en genderdiversiteit

Onbewust wordt ons doen en laten nog steeds beïnvloed door m/v stereotypen. Zelfs leerkrachten laten zich nog dikwijls leiden door deze stereotypen in hun dagelijkse lesopdracht. Hoeveel kleuterjuffen troosten niet met "stoere jongens wenen niet"? Leerkrachten zijn een rolmodel voor vele kleuters en leerlingen met als gevolg dat deze stereotypen niet uitgeroeid raken en doorgegeven worden naar volgende generaties. Dit alles heeft een effect op de ontplooiingskansen, de studie- en beroepskeuzes en op nog zoveel meer.

Kinderen en jongeren die enerzijds op zoek zijn naar hun eigen identiteit, maar anderzijds ook op zoek naar hun plaats in de groep en in de samenleving krijgen het niet gemakkelijk. Vooral diegenen bij wie hun eigen unieke ik afwijkt van de verwachtingen gekoppeld aan hun geslacht hebben een harde noot te kraken. Impliciete boodschappen zoals "jij bent niet oké" zorgen voor een (veel) lager zelfbeeld en minder goede prestaties op school.

Zowel het kleuter-, lager-, middelbaar- als hoger onderwijs kunnen een belangrijke rol spelen in het doorbreken van deze m/v stereotypen en jongeren vertrouwd maken met seksuele diversiteit. De educatieve map "Gender in de blender" geeft inspiratie om in de klas aan de slag te gaan. De schoolcultuur kan aangepakt worden met een genderbeleidsplan.

Maar er is meer… Even belangrijk zijn de dagdagelijkse manier van lesgeven, de interactie met de kinderen, het werk- en beeldmateriaal, de inrichting van het klaslokaal, een vertrouwenspersoon en een open en verdraagzaam schoolklimaat… De schoolcultuur genderbewust maken impliceert dat alle elementen van de schoolcultuur worden aanpakt. Verneem tijdens de inspiratieboost hoe je hieraan kan werken en wie daarbij kan ondersteunen.

Programma
Gender in de blender

8.45 - 9.15 uur: onthaal met koffie
9.15 - 9.30 uur: verwelkoming door Marc Florquin, gedeputeerde voor gelijke kansen en onderwijs
9.30 - 11.00 uur: "Gender en seksuele diversiteit op school: waarom en hoe", Steven De Baerdemaeker, gedetacheerd leerkracht voor het project "gender en seksuele diversiteit in het onderwijs", çavaria
11.00 - 11.30 uur: koffiepauze en netwerkmoment
11.30 - 12.00 uur: “Opmaak van een genderbeleidsplan” door Geert Verduyn, leerkracht PIVA Oudenaarde
12.00 - 13.00 uur: inspiratiebeurs met volgende deelnemers:
Gender in de blender
Scholenwerking Enof, Mixed
Scholenwerking çavaria en Wel Jong Niet Hetero
Vlaams-Brabantse Transgenderkring
Vlaams-Brabants Holebihuis
Schoolvoorstellingen Vlaams-Brabants holebifilmfestival
RoSa, documentatiecentrum gelijke kansen m/v, feminisme en gender
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

Naar aanleiding van deze inspiratieboost werd de educatieve map "Gender in de blender" heruitgegeven en werd de gelijknamige website geactualiseerd. Een gratis exemplaar van de map is te verkrijgen op de inspiratiebeurs.

Doelgroep
Leerkrachten, directies en docenten van het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en alle geïnteresseerden die werken met jongeren.

Inschrijven
Schrijf je in via een e-mail naar wivina.vandersteen@vlaamsbrabant.be met vermelding van je contactgegevens en je functie.

Organisator
Dienst diversiteit, gezondheid en gelijke kansen van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Sensoa, RoSa-documentatiecentrum, çavaria, Holebihuis Vlaams-Brabant.

Gratis, deelnemers krijgen de geactualiseerde versie van de educatieve map "gender in de blender".


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3