Logo Printen Logo RSS logo facebook

Al wat je moet weten over de anti-seksismewet in één brochure

Al wat je moet weten over de anti-seksismewet in één brochure

Het wetsontwerp ingediend door minster van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet (vorige legislatuur n°53) dat seksistische gedragingen in de openbare ruimte strafbaar stelt heeft heel wat stof doen opwaaien in de media. Na heel wat verwikkelingen is de wet uiteindelijk goedgekeurd op 22 mei 2014 en op 27 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet werd van kracht op 3 augustus 2014.


In het kader van zijn opdracht heeft het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en Mannen (IGVM) nu een brochure gepubliceerd ten behoeve van het grote publiek om de inhoud van deze wettekst begrijpelijker te maken.

De brochure legt eerst en vooral uit wat de Belgische wetgeving onder seksisme verstaat [1] om vervolgens een aantal voorwaarden op te sommen waaraan moet voldaan worden om van seksisme te kunnen spreken. Zo moet de handeling zich voltrekken in de "openbare ruimte" ("op een openbare plaats, in aanwezigheid van verschillende personen, op een internetblog, op de sociale netwerken, enz.") en moet er sprake zijn van intentioneel handelen.

Om het grote publiek duidelijk te maken wat strafbaar is bij wet en wat niet, geeft de brochure een reeks van concrete voorbeelden in verschillende situaties (op het werk, op het internet, op straat). Tenslotte legt de brochure de procedure uit om klacht neer te leggen en de straffen die plegers riskeren.

Het Instituut herinnert tot slot aan de rol die het speelt t.a.v. de burgers: hulpverlenen [2], gratis en in alle vertrouwen aan eenieder die om raad vraagt aangaande zijn/haar rechten en plichten, advies verstrekken en, indien nodig, in rechte optreden.


Hoe kan je deze brochure bekomen?
U kan de brochure downloaden via de website van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

[1] « Elk gebaar of handeling die, in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden, klaarblijkelijk bedoeld is om minachting uit te drukken jegens een persoon wegens zijn geslacht, of deze, om dezelfde reden, als minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie en die een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge heeft. »

[2] Binnen de perken van zijn doelstelling.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3