Logo Printen Logo RSS logo facebook

Loonkloof stagneert op 10%, aldus rapport van het IGVM

Loonkloof stagneert op 10%, aldus rapport van het IGVM

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft in samenwerking met het documentatiecentrum RoSa haar nieuwste Loonkloofrapport gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is dat mannen nog steeds 10 procent meer verdienen dan vrouwen én dat de loonkloof stagnerende is.

Het rapport baseert zich op cijfers uit 2011. Daaruit blijkt dat vrouwen nog steeds 10 procent minder verdienen per uur dan mannen, net zoals in 2010. De dalende trend die we konden opmerken – in 2008 en 2009 ging het om 11% en in 2007 nog 12% - is dus aan het stagneren wat betekent dat de loonkloof nog steeds bestaande is. De grootste verschillen zijn op te merken bij bedienden en arbeiders in de privésector, respectievelijk 25 en 20 procent. Op jaarbasis, echter, ligt het loon van mannen nog hoger met liefst 22%, wat wel een daling is tegenover de voorgaande jaren.

Naast ondermeer het publiceren van de algemene loonverschillen wil het rapport ook aandacht besteden aan de oorzaken van de loonkloof. Zo vestigen ze de aandacht op enkele factoren die de inkomensongelijkheid versterken zoals deeltijds werk, opleiding, leeftijd, gezinssamenstelling, herkomst en segregatie op de arbeidsmarkt. Zo werkt 45,9% van de vrouwen deeltijds, bij de mannelijke werknemers is dat slechts 10,3%. Daarnaast is er ook steeds meer sprake van een nationaliteitskloof: 9,4% van het verklaarde gedeelte van de genderloonkloof kan toegeschreven worden aan het al dan niet hebben van een buitenlandse nationaliteit. De loonkloof kan enerzijds verklaard worden door de invloed van de verschillende posities van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, zoals de sterke aanwezigheid van vrouwen in minder goed betaalde sectoren of de minder grote anciënniteit van vrouwen. Daarnaast is er ook een onverklaarbaar gedeelte: zelfs met dezelfde opleiding, anciënniteit en leeftijd verdient een vrouw in hetzelfde beroep nog steeds minder als een man.

Het rapport eindigt met twaalf specifieke beleidsaanbevelingen om het ongelijke loonbeleid weg te werken. Het volledige rapport en de aanbevelingen zijn hier terug te vinden.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6