Logo Printen Logo RSS logo facebook

"Gender" in de Brusselse beleidsnota van Bianca Debaets

"Gender" in de Brusselse beleidsnota van Bianca Debaets

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets wil in de huidige regeerperiode werk maken van een transversaal gelijke kansenbeleid dat inspeelt op meerdere facetten. Specifiek wil men de genderkloof, de ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt en de verdeling tussen arbeid en zorg aanpakken. Ook fysieke agressie en intimidatie tegenover vrouwen wil men tegengaan door onder meer vorming en sensibiliseringscampagnes. Debaets wil een aanpak naar voor schuiven waarbij kruispuntdenken een centraal begrip is. Concreet voorziet Debaets in haar beleidsnota vijf strategische doelstellingen.

1. Gender mainstreaming

Dt is de systematische integratie van gelijke kansen binnen alle bevoegdheidsdomeinen. Daarom wil men samenwerkingsmomenten plannen met de andere beleidsverantwoordelijken. Zo zal er deze beleidsperiode een specifieke samenwerking zijn met het beleidsdomein Werk. Ook is er de oprichting van een gewestelijke coördinatiegroep binnen de diensten van elke minister en staatssecretaris, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en de instellingen van openbaar nut van het Gewest. Er wordt tevens een gendercoördinator aangeduid.

2. Het informeren en sensibiliseren over gelijke kansen

Er zal een sensibilisering opgezet worden rond partner- en intrafamiliaal geweld en men wil inzetten op vormingen voor hulpverleners om familiaal geweld beter te identificeren en tegen te gaan. Ook wordt er aandacht gevestigd op vrouwelijke genitale verminking wegens het toenemend aantal meldingen hiervan. Men wil via sensibiliseringscampagnes ook de doelgroep jongeren bereiken. Via een scholenproject wil men hen vormen over seksisme, genderstereotypen, homoseksualiteit en transseksualiteit. Daarnaast blijft men campagnes en acties opzetten tegen verbaal en fysiek geweld tegenover vrouwen, holebi’s en transgenders.

3. Samenwerkingen met het middenveld opzetten en behouden

Er wordt een nieuwe invulling gegeven aan het festival gelijke kansen en er worden samenwerkingsverbanden opgezet aan de hand van specifieke thema’s, zoals 25 november – de dag tegen geweld op vrouwen. De samenwerking met het Interfederaal Gelijkekansencentrum en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wordt verdergezet. Er wordt ook een gecoördineerde samenwerking opgezet ter bestrijding van partner – en intrafamiliaal geweld, bestaande uit een regionale coördinator en een overlegplatform.

4. Ontwikkelen van een lange termijnvisie omtrent prostitutie.

Men wil de overlast tot een minimum terugdringen in samenwerking met de burgemeesters en politie, maar men wil ook een betere omkadering voor de prostituees zelf voorzien.

5. Een reglementair kader betreffende gendermainstreaming

Om de twee jaar zal het beleid inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen geëvalueerd worden. Ook zal er jaarlijks rapport opgesteld worden betreffende de vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursorganen.

Lees hier de integrale beleidsnota


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3