Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vlaamse beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019

Vlaamse beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019

De nieuwe Vlaamse Minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, baseert zich voor haar beleidsnota op het Vlaams Regeerakkoord. Conform hieraan zet zij in op een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak.

Minister Homans formuleert 4 doelstellingen:

1. Een gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse beleidsdomeinen

Een betere afstemming tussen de diverse beleidsdomeinen is cruciaal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de open coördinatiemethode (OCM). Sinds 2008 is OCM verankerd in het kaderdecreet gelijke kansen. Het is een instrument om de gezamenlijke doelstellingen van de Vlaamse regering uit te voeren en op te volgen. Iedere minister is binnen de eigen bevoegdheid verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgelegde actieplannen. Ook het middenveld en de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen worden hierin betrokken. Homans coördineert dit proces en stimuleert de Vlaamse Regering tot gendermainstreaming.

2. Ingaan tegen stereotyperende beeldvorming

Een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming is cruciaal in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de ongelijke verdeling arbeid-zorg. Stereotypen over mannelijkheid en vrouwelijkheid belemmeren de ontplooiing van vrouwen en mannen. Ze houden bestaande ordeningsmechanismen in stand en beïnvloeden studiekeuzes waardoor dit ook een impact heeft op de loopbaankloof. Homans stelt een overleg met de beleidsdomeinen media en onderwijs voor om deze problematiek bij de bron aan te pakken.

3. Wegwerken van bestaande ordeningsmechanismen

Het ultieme doel is een samenleving waarin burgers hun eigen traject kunnen uitstippelen, los van expliciete of impliciete genderverwachtingen. Hiervoor is een ‘genderklik’ nodig. Om zo vroeg mogelijk in te grijpen begint Homans bij het onderwijs. Om stereotiepe verwachtingspatronen te doorbreken pleit ze voor een sensibilisering binnen het onderwijs rond stereotypes en gegenderde studiekeuzes. Ook is er nood aan een slagkrachtige aanpak van de brede loopbaankloof, wat een regeringsbreed engagement vraagt. De Vlaamse Overheid geeft met het MEP-decreet het goede voorbeeld door in alle Vlaamse advies- en bestuursorganen een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen te eisen.

Naast het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de overheid vindt Homans het ook belangrijk om de gezinnen te wijzen op het vaak onbewuste genderprobleem. Centraal daarbij staat het concept solidariteit en het beseft dat de (zorg)taken niet automatisch en vanzelfsprekend bij één partner terecht komen. Een gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor het gebruik van alternatieven voor het vergemakkelijken van de combinatie arbeid en zorg, zoals het gebruik van een compensatieregeling zodat deeltijds werkende moeders na een scheiding niet in de armoede belanden bijvoorbeeld.

4. Streven naar een geweldloze samenleving

Via het transversale gelijkekansenbeleid maakt de Vlaamse Regering werk van een geweldloze maatschappij. Verschillende doelgroepen zijn nog te vaak slachtoffer van geweld, denken we maar aan partnergeweld, eergerelateerd geweld of genitale verminking. Daarnaast wil men ook inzetten op preventie en nazorg.

Lees hier de integrale beleidsnota


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1