Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vlaams regeerakkoord: een gendertoets

Vlaams regeerakkoord: een gendertoets

In juni 2014 publiceerde de Vrouwenraad haar memorandum Gelijke Kansen V/M in Vlaanderen met daarin aanbevelingen voor de nieuw verkozen Vlaamse regering. Recent toetste de Vrouwenraad zowel het regeerakkoord als de beleidsnota Gelijke Kansen aan haar aanbevelingen en goot dit in een rapport. Hieronder enkele aandachtspunten uit dit rapport.

Klachtenbehandeling

De Vrouwenraad is vragende partij voor een institutionele oplossing voor een efficiënte klachtenbehandeling voor geslachts- en transgenderdiscriminatie en een globaal meldpunt voor alle exclusiegronden. De beleidsnota verklaart dat klachten op basis van gender toegevoegd worden aan de Vlaamse Ombudsman, terwijl klachten op basis van verschillende exclusiegronden behandeld worden door het Interfederaal Gelijkekansencentrum, wat niet efficiënt is. Een interfederalisering van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen lijkt de meest logische oplossing voor de Vrouwenraad.

Loop- en loopbaankloof

De Vrouwenraad stelt tevreden vast dat de Vlaamse regering aangeeft dat de loonkloof meer is dan een loopbaanproblematiek en nauw samenhangt met een actueel samenlevingsmodel, met een evenwicht tussen arbeid, zorg en vrije tijd. Het valt op hoe bij de doelstellingen van de beleidsnota enkele zaken verdwenen zijn die wel in het regeerakkoord staan, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een Vlaams actieplan voor de aanpak van de loopbaan- en loonkloof. Ook ligt de nadruk in de beleidsnota op de individuele keuzes die gemaakt worden voor onderwijs, werk en zorg, en is er weinig oog voor de maatschappelijke verwachtingen.

De Vrouwenraad hamert er op dat de loon-/loopbaankloof geen zaak van het onderwijs en de arbeidsmarkt alleen is, maar van verschillende domeinen en beleidsniveaus. Daarom vraagt de Vrouwenraad een gecoördineerd actieplan voor de aanpak van deze problematiek.

Geweld

Het feit dat de minister werk wil maken van een geweldloze samenleving stemt de Vrouwenraad tevreden. Wel vraagt ze een actieve rol van de minister in het vastleggen van het volgend Nationaal Actie Plan geweld en acties met betrekking tot alle vormen van geweld, dus ook seksueel en psychisch geweld.

Participatie van het middenveld

De Vrouwenraad ijvert voor een meer structurele verankering van het middenveld in de inspraakstructuur. Specifiek vraagt ze de participatie van de Vrouwenraad in de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV), net zoals de opname van het middenveld in het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Daarnaast wil ze ook dat elke nieuwe of bestaande regelgeving genderproof gemaakt wordt. De Vrouwenraad vraagt overigens ook:

  • Het inzetten op de genderklik door gebruik van instrumenten zoals seksegescheiden data, een genderimpactanalyse, enzovoort
  • Het hanteren van het principe van genderbudgettering, dat in het verlengde ligt van de gendermainstreamingsstrategie
  • De organisatie van een tweejaarlijkse gelijkekansenconferentie v/m waar alle actoren het Vlaams gelijkekansenbeleid aan de pols voelen

Armoedetoets hand in hand met gendertoets

De besparingsmaatregelen hebben een negatieve impact op de zwakste groepen in de samenleving –zoals alleenstaande moeders – en op de gelijkheid v/m. De Vrouwenraad vindt het positief dat de Vlaamse regering aangeeft dat armoedebestrijding een structurele en gecoördineerde aanpak vraagt. Daarin zijn grote parallellen te trekken met het gelijkekansenbeleid, en net daarom hamert de Vrouwenraad op een combinatiebeleid.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3