Logo Printen Logo RSS logo facebook

Dit was de Internationale Vrouwendag 2015

Dit was de Internationale Vrouwendag 2015

Volgens de website van de VN: "De Internationale Vrouwendag is een moment om na te denken over de geboekte vooruitgang en om verandering te vragen. Tevens is het ook een dag om daden van moed en vastberadenheid van gewone vrouwen te vieren, die op hun manier een bijzondere rol hebben gespeeld in de geschiedenis van hun land en gemeenschap.” [Internationale Vrouwendag, VN]

Hierbij een korte conclusie van de Internationale Vrouwendag van dit jaar.

In België

Vrouwenverenigingen en middenveldorganisaties in België
Vrouwenverenigingen en middenveldorganisaties in België houden op 6 maart een optocht door de straten van Brussel in samenwerking met de "Wereldvrouwenmars". Hun eisen: "Stop het geweld! Stop de armoede! Duurzaam en volwaardig werk voor iedereen! Voor vrede en demilitarisering!" Bekijk hier enkele fotostreams op Facebook: foto’s genomen door de Wereldvrouwenmars; foto’s genomen door Université des Femmes.
Belgische Senaat
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag stelt de Belgische Senaat een eerste informatieverslag op betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking. Dit verslag is op 6 maart 2015 eenparig aangenomen.
Meer informatie? Lees nu de analyse van het rapport op onze website.
Federatie Wallonië-Brussel
Ter gelegenheid van 8 maart heeft de Federatie Wallonië-Brussel een informatie- en sensibiliseringstool over gelijke verloning gelanceerd. Convertisexe.be berekent het verschil in bruto verloning tussen mannen en vrouwen voor gelijke arbeid.
Meer informatie
Activiteiten Internationale Vrouwendag maart 2015
Amazone verzamelde voor u alle evenementen die in België plaatsvinden ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

.

Internationaal

International Women’s Day
De hub voor "International Women’s Day" verzamelt evenementen van over de gehele wereld, opgezet om de Internationale Vrouwendag te vieren.
UN Women
UN Women zet de evaluatie van het Bejing Actieplatform centraal op de Internationale Vrouwendag. Zij zetten opnieuw de Beijing +20 campagne ’Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it! in de kijker.
Lees dit artikel over de aandachtspunten van UN Women op de Amazone-website.
IPU
De Interparlementaire Unie (IPU) pleit voor maatregelen voor de realisatie van een paritaire democratie. Hoewel het aantal vrouwelijke parlementsleden de voorbije twintig jaar bijna verdubbeld is, gaat de vooruitgang te traag.
Meer informatie
ILO
ILO Directeur-generaal Guy Ryder legt een verklaring af: "The future of work must also deal with the future of women at work" waarin hij wijst op een aantal werkpunten: de combinatie van arbeid en gezin, de waardering van zorgarbeid, de toegang van vrouwen tot betaalde jobs, de noodzaak van de vroege aanpak van de genderkloof op de arbeidsmarkt, het voordeel voor iedereen van de gelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt, ook voor mannen.
Lees de informatieve nota van de ILO.

De ILO organiseert daarnaast ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag een paneldiscussie rond de arbeidsmarktpositie van vrouwen 20 jaar na Peking en in de toekomst, "Women and the Future of Work: Beijing+20 and Beyond".
Meer informatie.
OECD
OECD presenteert ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag indicatoren die een nieuw licht werpen op de genderongelijkheid in het onderwijs, werkgelegenheid en ondernemerschap.
Meer informatie
Raad van Europa
Secretaris-generaal Thorbjørn Jagland en Vice Secretaris-generaal Gabriella Battaini-Dragoni leggen een verklaring af ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Zij roepen op een einde te maken aan genderongelijkheid, aan geweld en aan discriminatie van vrouwen. Ook vragen zij dat staten de Istanbul Conventie zouden ratificeren en toepassen. Op 9 maart organiseren de Raad van Europa en België te New York een panel rond "Gender Stereotypes and sexism - Root causes of discrimination and violence against women".
Meer informatie.
Europese Commissie
Europees Parlement
Het Europees Parlement stelt het versterken van vrouwen en meisjes door middel van onderwijs centraal als thema van de Internationale Vrouwendag.
Lees hierover dit artikel op de Amazone-website.
EIGE
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) focust ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op de pensioenkloof van 38% tussen vrouwen en mannen. Deze cijfers werden verzameld tijdens het EU-voorzitterschap van Letland.
Meer informatie.
FRA
Het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) zet ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag de cijfers rond gendergerelateerd geweld, die verzameld werden via een grootschalig onderzoek, opnieuw in de kijker. FRA nam interviews af bij 42.000 vrouwen uit de EU. Deze werden bevraagd omtrent hun ervaringen met fysisch, seksueel en psychologisch geweld, met inbegrip van partner- of huiselijk geweld.
Eurostat
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart buigt Eurostat zich over de loonkloof en publiceert enkele interessante cijfers rond de situatie van vrouwen in de 28 EU-lidstaten. In 2013 verdienden vrouwen gemiddeld 16% minder dan mannen; 2 van de 3 managers waren mannen, 2 van de 3 bedienden vrouwen.
Hier vind je meer informatie. Of lees het persbericht.

.

Media

Internationale Vrouwendag in de Vlaamse media
Op 8 maart schenkt de VRT aandacht aan de Internationale Vrouwendag met reportages op radio en televisie, portretten, gesprekken, film en muziek van en over vrouwen. Alle zenders: Eén, Ketnet, Canvas, Radio 2, Klara, Radio 1 en MNM, zetten ze op hun eigen manier vrouwen in de kijker.
Meer informatie.

Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3