Logo Printen Logo RSS logo facebook

Converti Sexe: € 2000 voor hem, € 1600 voor haar

Converti Sexe: € 2000 voor hem, € 1600 voor haar

Ter gelegenheid van 8 maart heeft de Federatie Wallonië-Brussel een informatie- en sensibiliseringstool over gelijke verloning gelanceerd. Convertisexe.be berekent het verschil in bruto verloning tussen mannen en vrouwen voor gelijke arbeid.

U kiest uw geslacht, werkstatuut en uw sector en in één klik weet je hoeveel je minder of meer verdient dan je collega van het andere geslacht. Het zou wel extra interessant geweest zijn om meerdere sectoren in aanmerking te nemen, zoals bijvoorbeeld de non-profit sector.

De website stelt drie zeer concrete maatregelen voor om de situatie met actievoorstellen te verbeteren:

1. Het doorbreken van bestaande modellen

Acties:

  • Stimuleren van jongeren om een beroep te kiezen op basis van hun interesses en vaardigheden, in plaats van op basis van hun geslacht
  • Sensibiliseren van vrouwen over onderhandelingstechnieken, en de mogelijkheid om tot twee keer te onderhandelen over de verloning. Dat wil zeggen: de kans geven om na een bepaalde periode te heronderhandelen over het loon.

2. Het beter afstemmen van werk en privéleven

Acties:

  • Uitbreiding van de kinderopvang: de creatie van 7.300 extra plaatsen is bezig in Brussel en Wallonië
  • Stimuleren en ondersteunen van mannen om hun vaderschaps- en ouderschapsverlof op te nemen. Tegelijk ook bedrijven sensibiliseren om vaderschapsverlof te stimuleren in hun organisatie.

3. Het versterken van de wet om de loonkloof te bestrijden

Acties:

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de loonkloofwet naar de KMO’s en de openbare diensten
  • Het benoemen van een ombudsman die bevoegd is voor de loonkloof, en dit verplicht in alle privé bedrijven en openbare diensten.

De website is ludiek, krachtig en informatief opgebouwd. Alle informatie komt van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Convertisexe.be wordt breed gedeeld op sociale media om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren.

Lees ook meer over de Equal Pay Day, een initiatief van zij-kant.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3