Logo Printen Logo RSS logo facebook

Op naar een 50-50 evenwicht in 2030? De hoogste tijd om onze inspanningen voor meer gendergelijkheid te verhogen

Op naar een 50-50 evenwicht in 2030? De hoogste tijd om onze inspanningen voor meer gendergelijkheid te verhogen

De eerste week van de 59e zitting van de Commissie voor de Status van Vrouwen is net afgelopen. De voorbije week waren wereldleiders, prominenten en activisten/s aanwezig in New York om duidelijk te maken dat gendergelijkheid van prioritair belang is. In 2030 willen we immers deel uitmaken van een ​​planeet waar er een 50-50 verdeling is. Lees het persbericht over "His Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality"-evenement" van 10 maart 2015 te New York (in het Engels).

En er is reden tot vieren. Want 20 jaar na de Verklaring van Peking en de aanname van het Beijing Actie Platform is er veel vooruitgang geboekt, met name op het gebied van toegang tot het onderwijs en de arbeidsmarkt. Maar de vooruitgang richting gendergelijkheid gaat veel te traag. Gaan we aan dit tempo verder, dan zullen vrouwen nog 75 jaar moeten wachten vooraleer ze een loon zullen verdienen dat gelijk is aan dat van mannen voor gelijk werk. En indien we rekening houden met alle soorten van ongelijkheid, dan ziet de situatie er nog slechter uit. Het duurt dan nog 160 jaar vooraleer alle ongelijkheden weggewerkt zullen zijn.

UN Women onderzocht welke streukelblokken er nog uit de weg moeten geruimd worden vooraleer men kan spreken van werkelijke gendergelijkheid. Zij maakten een lijst op met hinderpalen die uit de weg moeten worden geruimd op het regionale, het nationale, het Europese en het internationale bestuursniveau vooraleer gendergelijkheid een feit kan zijn.

De aandachtspunten:
- 1. De aanhoudende kloof tussen de goedgekeurde wetgeving en de uitvoering ervan of tussen de beleden politieke agenda en de politieke realiteit;
- 2. Het gebrek aan aandacht voor allerlei vormen van discriminatie en voor meervoudige ongelijkheden;
- 3. Het voortbestaan van discriminerende sociale normen, van genderstereotypen en van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen;
- 4. De opkomst van conservatieve krachten die zich verzetten tegen de gelijkheid van vrouwen en mannen en die er de voorkeur aan geven dat de huidige genderstereotypen behouden blijven;
- 5. Het blijven voortbestaan van gewapende conflicten;
- 6. Het ongunstige economisch klimaat als gevolg van de crisis en van de instabiliteit van het financiële systeem;
- 7. Het ontbreken van de nodige financiële middelen om een beleid te voeren dat aandacht schenkt aan de gelijkheid van vrouwen en mannen;
- 8. Het zeer lage percentage vrouwen dat deelneemt aan het beleid of aan de politieke vertegenwoordiging;
- 9. Het ontbreken van een sterk orgaan dat verantwoordelijk is voor een beleid op het vlak van gendergelijkheid;
- 10. Het ontbreken van statistische gegevens om de voortgang op het vlak van gendergelijkheid te meten.

Over al deze punten vindt u meer detailinformatie in het samenvattende rapport "The Beijing Declaration and Platform for Action turns 20" op de website van UN-Women.
Het rapport omvat 3 delen: 1) de geboekte vooruitgang tijdens de laatste twintig jaar in uitvoering van het Beijing Actieplatform (BPfA); 2) trends en resterende uitdagingen op de 12 prioritaire aandachtgebieden van het BPfA; 3) geleerde lessen en prangende uitdagingen wil men gendergelijkheid realiseren en empowerment van vrouwen en de mensenrechten van vrouwen en meisjes garanderen in een post-2015 kader.

Beijing+20 summary report {JPEG}
Klik op het beeldje om de publicatie in te kijken

 [1]

[1] Dit artikel werd geschreven in samenwerking met Martina Nutti, vrijwilligster in Amazone.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1