Logo Printen Logo RSS logo facebook

Kinderopvang

CD&V CD&V - logo
Eis
- Kaderdecreet voor kinderopvang.
Uitgangspunt
- evenwichtige combinatie arbeid en gezin.
Aanbod
- minimaal 33% op korte termijn;
- 50% tegen 2020 voor kinderen tot 3 jaar in elke regio;
- buitenschoolse opvang: binnen het concept van de ’brede school’. Financiering
- inkomensgerelateerd in de zelfstandige kinderopvang.
Organisatie
- betrekken van lokale besturen;
- stimuleren van bedrijfs- en werkgerelateerde kinderopvang;
- volwaardig werknemersstatuut voor onthaalouders;
- erkennen van elders verworven competenties. Kwaliteitsgarantie
- meer goed gekwalificeerd personeel bij instroom;
- ondersteuning van zorgaanbieders, waaronder grootouders.
Extra
- op termijn: Vlaamse kinderbijslagen.
- nu: eigen aanvullende Vlaamse kinderbijslag, geschoeid op leest van de Vlaamse zorgverzekering.

Groen! Groen - logo
Eis
- Kaderdecreet voor kinderopvang.
Uitgangspunt
- kinderopvang is een pedagogisch project.
Aanbod
- groeipad dat het aantal plaatsen in de kinderopvang vastlegt;
- buitenschoolse opvang: binnen het concept van de ’onthaaste’ school.
Financiering
- kinderopvangcheque
Organisatie
- wegwerken van verschillen in reglementering en financiering tussen de zelfstandige en de erkende sector;
- betrekken van lokale besturen;
- volwaardig statuut voor onthaalouders;
- erkennen van elders verworven competenties.
Kwaliteitsgarantie
- Bachelor voor de zorgsector.

Lijst Dedecker lijst DD
Uitgangspunt
- jonge moeders op de arbeidsmarkt houden.
Aanbod
- publiek gefinancierde opvang;
- ruime geografische spreiding voor kinder- en naschoolse opvang.
Financiering
- Fiscale stimulering van bedrijven die kinderopvang aanbieden ;
- consumentensubsidiëring (=subsidie rechtstreeks naar de gebruikers). Organisatie
- grotere geografische spreiding van crèches en voor- en naschoolse opvang;
- ruimer aanbod vanuit de zelfstandige sector, door de ondernemingen en bedrijven;
- éénzelfde fiscaal en sociaal statuut voor thuiswerkende onthaalouders en voor werknemers in de gesubsidieerde opvangsector;
- omvormen van ‘Kind en Gezin’ tot een volkomen onafhankelijk supervisieorgaan.

NV-A NVA logo
Uitgangspunt
- Combinatie werk-gezin.
Aanbod
- Opvang voor elk kind ten laatste als het kind 6 maanden is. Financiering
- Publiek gefinancierde opvang.
Organisatie
- gedecentraliseerde kinderopvang op lokaal vlak (steden en gemeenten), zowel publiek als privaat;
- volwaardig statuut voor al wie werkt in de kinderopvang;
- onthaalouders die aan een dienst verbonden zijn kunnen opteren om in het huidig statuut te blijven werken of om over te stappen naar een volwaardig sociaal statuut.
Extra
- Vlaamse kinderbijslag met een kindpremie van 500 euro per jaar voor alle kinderen tot en met 3 jaar.

Open VLD open vld - logo
Uitgangspunt
- iedereen moet aan de slag.
Aanbod
- plaatsen optrekken tot een totaal van 120.000.
Financiering
- Uitbreiding via systeem van dienstencheques ;
- verhoging van fiscale aftrek voor kinderopvang van €11,20 naar €20.
Organisatie
- kinderopvang en kleuteronderwijs op elkaar afstemmen;
- groter aanbod van flexibele kinderopvang;
- betere ondersteuning van zelfstandige initiatieven;
- verbetering van het statuut van de onthaalouder.
Extra
- Vlaamse kinderbijslag die leidt naar een Vlaams eenheidsstelsel voor de kinderbijslag met gelijke bijdragen voor elk kind, ongeacht zijn rang en los van het beroepsstatuut van de ouders of het gezinsinkomen.

SLP sociaal liberale partij - logo
Uitgangspunt
- welvaart rechtvaardig verdelen.
Aanbod
- buitenschoolse opvang: binnen het concept van de ‘brede school’.
Financiering
- alle ouders hebben per kind recht op een aantal uren gratis opvang in verhouding tot het gemiddelde aantal werkuren in het combinatiemodel;
- inkomensafhankelijke bijdrage voor extra uren.
Organisatie
- gratis basisvoorziening;
- uitbouw kinderopvang naar analogie met het kleuteronderwijs;
- kinderopvang op bedrijventerreinen moet mogelijk zijn.

sp.a sp-a - logo
Eis
- Kaderdecreet voor kinderopvang.
Uitgangspunt
- Elk kind moet dezelfde ontwikkelingskansen krijgen.
Aanbod
- Voor elk kind, zo niet sanctionering van de Vlaamse overheid;
- buitenschoolse opvang: binnen het concept van de ’brede school’.
Financiering
- inkomensafhankelijke kinderopvang.
Organisatie
- uniform vergunningenbeleid voor elk type kinderopvang;
- betrekken van lokale besturen;
- actieve rol voor bedrijven - logo ’gezinsvriendelijke werkgever’;
- erkennen van elders verworven competenties.

Top


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3