Logo Printen Logo RSS logo facebook

Goedgekeurd op federale ministerraad van 27/3: "gender mainstreaming" en "handistreaming"

Goedgekeurd op federale ministerraad van 27/3: "gender mainstreaming" en "handistreaming"

Gender mainstreaming

Op 27 maart 2015 engageert de ministerraad [1] zich tot het uitvoeren van "gender mainstreaming" als aanpak om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving concreet te versterken. De ministers willen daarmee een genderdimensie integreren in elk beleidsdomein van de federale overheid. De staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Elke Sleurs, krijgt een centrale rol. Concreet houdt het engagement van de ministerraad in dat:

  • de regeringsleden rekening houden met de genderdimensie bij het ontwerpen en uitvoeren van hun beleid. Zij betrekken hierbij optimaal de staatssecretaris voor gelijke kansen als centraal coördinatie- en opvolgingspunt;
  • elk regeringslid een persoon uit zijn/haar beleidscel aanduidt om hem/haar te vertegenwoordigen binnen de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG);
  • de staatssecretaris voor Gelijke Kansen een federaal plan gender mainstreaming voorlegt;
  • het geheel van de federale administraties zich engageert om vooruitgang te boeken in het uitvoeren van de bepalingen van de wet gender mainstreaming;
  • bijzondere aandacht wordt besteed aan het verwezenlijken van de regelgevingsimpactanalyse (RIA);
  • de regeringsleden de staatssecretaris voor Gelijke Kansen uitnodigen om deel te nemen aan de beraadslagingen binnen de ministerraad met betrekking tot de beleidslijnen die een rechtstreekse impact hebben op de gelijkheid van vrouwen en mannen;
  • de staatssecretaris voor Gelijke Kansen wordt belast met het verzekeren van de uitvoering van de nota. [2]

Handistreaming

Tijdens diezelfde ministerraad wordt ook beslist tot "handistreaming" van elke beleidsmaatregel [3]. Dit betekent dat er bij elke genomen maatregel rekening moet gehouden worden met de dimensie “handicap” en dat deze wordt opgenomen in de overheidsopdrachten, de subsidieregelingen en de bestuursovereenkomsten met de administratie.

Op 2 juli 2009 ratificeerde België immers het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Sindsdien werd een eerste rapport ingediend en werden de vragen, die het rapport bij het VN-Comité opriep, besproken. Dit resulteerde in een aantal opmerkingen en aanbevelingen waaraan België gevolg moet geven. [4].

Nu is er een nota voorgesteld met een eerste reeks van maatregelen voor de verdere implementatie van het verdrag op federaal niveau. Later zal een federaal actieplan "handistreaming" voorgelegd worden waarbij concrete acties voorgesteld zullen worden om de dimensie handicap in de verschillende beleidsdomeinen te integreren.

[1] Bron: Persberichten ministerraad 27 maart 2015

[2] Lees het rapport "Federaal plan met betrekking tot de uitvoering van gender mainstreaming (2015-2019).

[3] Bron: Persberichten ministerraad 27 maart 2015

[4] Bezoek deze pagina voor de Belgische documenten officiële en schaduwrapporten en de reactie hierop van de Verenigde Naties


Nieuwsberichten


Kalender

« November 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2