Logo Printen Logo RSS logo facebook

Collega’s uit het vrouwenmiddenveld, bepaal mee de Europese agenda inzake gendergelijkheid

Collega's uit het vrouwenmiddenveld, bepaal mee de Europese agenda inzake gendergelijkheid

Op 21 april lanceerde de Europese Commissie een openbare raadpleging ter voorbereiding van een nieuw strategisch plan inzake genderbeleid (na 2015). De openbare raadpleging bestrijkt de volgende domeinen: gendergelijkheid, justitie, werkgelegenheid, gezondheid, externe acties van de EU, ontwikkeling en samenwerking, belastingen.

De oproep richt zich naar: lidstaten; sociale partners; middenveldorganisaties met aandacht voor gendergelijkheid, geweld tegen vrouwen en/of sociale thema’s; instellingen voor gelijke kansen; NGO’s en individuën.

De raadpleging is open van 21/4 tot 21/7.

Doel van deze openbare raadpleging is in contact komen met de mening van een breed publiek met het oog op de voorbereiding van het genderbeleid van de Europese Commissie na 2015.

Je wordt gevraagd deze vragenlijst: vragenlijst in pdf of vragenlijst in html-versie, in te vullen. Aan het einde van deze lijst heb je maximaal 1,500 karakters om extra commentaar of suggesties voor een beter genderbeleid te formuleren. De vragenlijst zelf is in het Engels. De bijdrage kan worden ingediend in alle talen van de EU.

Referentiedocumenten zijn:

- Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015
- Report on equality between women and men (2014) (EN)

Met vragen kan je terecht bij de Eenheid Gendergelijkheid (JUST D.2) van de Europese Commissie. E-mail: JUST-D2-unit@ec.europa.eu

Meer informatie via deze pagina op de website van de Europese Commissie.