Logo Printen Logo RSS logo facebook

"Sex and Capital": Amazone aanwezig op de "9th Feminist Research Conference"

"Sex and Capital": Amazone aanwezig op de "9th Feminist Research Conference"

Amazone was aanwezig op "Sex & Capital", de 9de feministische conferentie, die van 3 tot 6 juni 2015 in Rovaniemi (Finland) werd georganiseerd door de Universiteit van Lapland in samenwerking met ATGENDER. Deze feministische conferenties reflecteren de veelzijdigheid van vrouwen- en genderstudies en brengen de deelnemers op de hoogte van de nieuwste trends en stromingen binnen dit vakgebied. Zij bieden ook een uitgelezen kans om collega’s te ontmoeten en om op de hoogte te blijven van aan de gang zijnd onderzoek. Ook Sophia, het Belgisch netwerk voor genderstudies was er vertegenwoordigd.

Voordrachten door eminente spreeksters

Deze 9de editie werd gekenmerkt door de opmerkelijke en talrijke keynotes: Rauna Kuokkanen (University of Toronto, Canada) boog zich over de zelfdeterminatie van minderheden en over de gegenderde processen van zelfbestuur in Canada, Groenland en Scandinavië. De relatie tussen “prostitutie” en "kapitaal" stond centraal in de bijdragen van Suvi Ronkainen (University of Vaasa, Finland) en Naila Kabeer (London School of Economics, United Kingdom). Zij kaderden dit fenomeen binnen een feministische analyse van een neo-liberale arbeidsmarkt: wat betekent het voor de individuele vrouw (en man) om zich te engageren in dit soort werk en welke zijn vanuit een feministisch perspectief van gelijkheid op de arbeidsmarkt hiervan de consequenties. Begum Basdas (Istanbul Bilgi University, Turkije) toonde aan hoe conservatieve opvattingen de perceptie van seksualiteit kleuren en belichtte de opkomst en de plaats van de vrouwen- en de LBGTI-beweging in het actuele Turkije. Neda Atanasoski ((University of California, Santa Cruz, USA) onderstreepte het belang van het internationale Joegoeslavië-tribunaal voor het respecteren van de mensenrechten. Verder kon je tijdens deze goedgeorganiseerde conferentie een keuze maken uit een 9-tal “strands” rond een waaier aan thema’s: gender in academia, gender in persoonlijke relaties, evoluties binnen het feminisme, feministische theorie, feminisme en nieuwe technologieën, gender en beleid, postkolonialisme, seksualiteit en gendergerelateerd geweld.

Link tussen vrouwenbeweging en beleid

Voor Amazone, als kruispunt gendergelijkheid, waren de lezingen die de link tussen vrouwenbeweging en politiek bespraken bijzonder interessant. Zo genoten wij van de bijdragen van Jonathan Deans (University of Leeds, Leeds, UK) Rituals of resistance: analysing the gendered subcultures of radical left politicians, van Johanna Kantola’s (University of Helsinki, Helsinki, Finland) Feminist party politics. A possibility or a threat to inserting feminist knowledge into policy-making? en van Marta Warats (Jagiellonian University, Krakow, Poland) Democracy, equality policy and war on gender in Poland. De lezing van Ally Crockfords (National Library of Scotland, United Kingdom) WE can [edit] intersecting feminism and Wiki-activism stimuleerde dan weer tot actie. Ongelooflijk immers dat slechts 10% van de Wikimedia community vrouwelijk is. Daar moet toch iets aan gedaan! Alle spre(e)k(st)ers beloofden hun tekst door te sturen: wij zullen u hierover berichten in latere artikelen op deze website en zo de link naar vrouwenstudies leggen.

Ontmoeting met leden van W.I.N.E. (Women’s Information Network Europe)

Omdat ATGENDER, als co-organisator, de Europese vereniging is voor Onderzoek, Onderwijs en Documentatie, kunnen ook de leden van WINE (Women’s Information Network Europe) elkaar ontmoeten tijdens deze feministische hoogdagen. In Rovaniemi hadden vergaderingen van dit netwerk, waartoe Amazone behoort, plaats op 4 en 5 juni en we maakten er kennis met Rahil Roodsaz, een jonge onderzoekster die voor het eerst de WINE-vergadering bijwoonde in naam van het Nederlandse Atria. Op zaterdag 6 juni presenteerde Elisa Arfini van de Biblioteca Italiana delle Donne, de resultaten van EDGES (European Degree in Gender Studies), een Europees LLL-project dat een model voor een Europees PhD in genderstudies wil ontwikkelen. Opmerkelijk is dat voor dit project een samenwerkingsverband werd opgezet tussen universiteiten en middenveldorganisaties. Ook GRACE (Gender and cultures of equality), die een innovatieve interdisciplinaire training van jonge onderzoeksters beoogt en de meerwaarde van gendergelijkheid voor het economische veld wil aantonen, slaat een brug tussen de academische en de NGO-wereld en creëert tewerkstelling in beide sectoren. Berith Backlund toonde, in de universiteitshal van de Laplandse Universiteit, aan talrijke geïnteresseerden in haar postersessie “Women’s History Online” hoe rijk en hoe onontbeerlijk voor vrouwen- en genderstudies de collectie van het Zweedse Kvinnsam wel is. Postersessie Kvinnsam Rovaniemi {JPEG}

2018, 10de Feministische Conferentie: stel u kandidaat

ATGENDER wil ook de doorstroming van kennis en expertise vanuit de academische wereld naar andere stakeholders op het terrein van gelijke kansen faciliteren en maakt dit om de drie jaar tot thema van de ATGENDER Spring conference. Zo verzorgde in 2014 Prof. Alison Woodward in Barcelona de keynote rond het evoluerende concept van de “velvet triangle” en in 2017 staat de link beleid-academia-middenveld opnieuw op de agenda. In 2016 zal het Europees netwerk, onder voorbehoud van de toekenning van de nodige Europese fondsen, georganiseerd worden in samenwerking met het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender van de Universiteit Gent. En ben je kandidaat om in 2018 de 10de Feministische Conferentie te organiseren, dan kan je intekenen op de online oproep, die ATGENDER hiertoe lanceert. Ervaring met het organiseren van evenementen en met het binnenhalen van fondsen strekken tot aanbeveling. Maar je moeten ook studenten weten aan te trekken en de nodige creativiteit aan de dag leggen bij de keuze van de thematiek voor de conferentie.

Deelname aan feministische conferenties en zich verbonden voelen met Europese collega’s op het terrein van genderstudies is telkens opnieuw een verrijkende en positieve ervaring. Wij kunnen het u alleen maar aanbevelen.

Meer weten?

Informeer u via:

Alle informatie over "Sex & Capital" vindt u via: