Logo Printen Logo RSS logo facebook

Genderanalyse partijprogramma sp.a

sp-a - logo Kinderopvang
Eis
- Kaderdecreet voor kinderopvang.
Uitgangspunt
- Elk kind moet dezelfde ontwikkelingskansen krijgen.
Aanbod
- Voor elk kind, zo niet sanctionering van de Vlaamse overheid;
- buitenschoolse opvang: binnen het concept van de ’brede school’.
Financiering
- inkomensafhankelijke kinderopvang.
Organisatie
- uniform vergunningenbeleid voor elk type kinderopvang;
- betrekken van lokale besturen;
- actieve rol voor bedrijven - logo ’gezinsvriendelijke werkgever’;
- erkennen van elders verworven competenties.

Combinatie werk-privé
Visie
- werk en privéleven op een evenwichtige wijze combineren is essentieel.
Ondersteunende diensten
- kinderopvang;
- vanuit de sociale economie;
- vanuit bedrijven.
Arbeidsorganisatie
- actieve rol voor bedrijven - logo ‘gezinsvriendelijke werkgever’;
- diensten vanuit het bedrijf omzetten in een structureel lokaal gezinsondersteuningsbeleid;
- stimuleren van telewerken.
Zorgverloven
- hervorming van de moederschapsrust en het vaderschapsverlof door verhoging premie en drastische verlenging en eerlijkere verdeling over de ouders:
voor werknemers:
• premie = 100 procent van het geplafonneerd loon verlenging
• 16 weken moederschapsrust
• 8 weken vaderschapsverlof
• hiernaast nog 8 weken die de ouders vrij onderling mogen verdelen
voor zelfstandigen:
• uitbreiding van moederschapsrust en het vaderschapsverlof bij zelfstandigen
• actievere ondersteuning door het garanderen van vervanging zodat hun zaak of praktijk blijft draaien
• gezinsondersteuning voor zelfstandigen die toch snel terug aan het werk moeten of willen gaan
- meer praktische regeling voor ouders met ziek kind.

Gelijke kansenbeleid
Visie
- het GK-beleid ligt bij sp.a in het verlengde van de recent goedgekeurde decreten, namelijk Vlaamse Gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet en het Decreet Evenredige Arbeidsparticipatie. Het eerste decreet verbiedt discriminatie op basis van een waaier aan discriminatie-gronden (en niet alleen op basis van gender). Het tweede verbiedt discriminatie in de arbeidscontext.
Verticaal GK-beleid
- één Vlaams minister bevoegd voor het gelijkekansenbeleid voor alle kansengroepen: de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en Diversiteit, met samensmelting van de bevoegdheden inzake Gelijke kansen enerzijds, en inzake Inburgering en Integratie anderzijds;
- omvorming van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tot een interfederaal orgaan;
- meldpunten discriminatie in alle Vlaamse centrumsteden en in Brussel ;
- erkenning van onafhankelijk orgaan om slachtoffers van discriminatie bij te staan.
Horizontaal GK-beleid
- coördinerende en stimulerende rol van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en Diversiteit ten aanzien van de Vlaamse regering en collega ministers in andere beleidsdomeinen in het nemen van beleidsinitiatieven die gelijke kansen bevorderen.
Prioriteiten
- onderzoek naar uitsluitings- en achterstellingsmechanismen;
- screening van de Vlaamse regelgeving op bestaande discriminaties;
- vrouwen in leidinggevende functies.

Top


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3