Logo Printen Logo RSS logo facebook

Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme zoekt mannelijke kandidaten voor RvB

Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme zoekt mannelijke kandidaten voor RvB

Oproep tot mannelijke kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme.

De kandidaturen, met curriculum vitae, dienen uiterlijk dertig dagen na de bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.

Meer inlichtingen in het Belgisch Staatsblad van 2015-06-18 en via het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549 84 21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.