Logo Printen Logo RSS logo facebook

Beijing +20 : de resultaten

Beijing +20 : de resultaten

Tijdens de 59ste zitting van de CSW werden een politieke verklaring en een resolutie over de werkmethodes aangenomen. Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het Actieplatform van Peking ontwikkelde UN Women ook een website met verschillende tools voor het maatschappelijk middenveld: redactiekits op basis van de 12 actiedomeinen, logo’s, analyses, enquêtes, sensibiliseringscampagnes,…

Politieke Verklaring

E/CN.6/2015/L.1 "Political declaration on the occasion of the twentieth anniversary of the Fourth World Conference on Women"

In deze Politieke Verklaring onderstrepen ministers en staatshoofden het belang van de aandacht voor gendergelijkheid en de situatie van vrouwen en de opvolging van het Beijing-proces. Zij zien punten van verbetering maar uiten ook hun bezorgdheid over de trage vooruitgang op sommige vlakken en onderkennen dat er zich nieuwe problemen voordoen. Gendergelijkheid wordt erkend als cruciaal om de Millenniumdoelstellingen te verwezenlijken. Verder geven ministers en regeringsleiders de CSW opnieuw het mandaat om het Beijing-proces op te volgen en zij erkennen de bijdrage van UN-Women. De Politieke Verklaring verwelkomt ook de inspanningen van vrouwen- en midddenveldorganisaties en onderstreept het belang van de betrokkenheid van jongens en mannen in de realisatie van gendergelijkheid. Daarnaast wordt er van alle stakeholders gevraagd om het beste van zichzelf te geven en om alle mogelijke middelen aan te wenden om gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen te realiseren tegen 2030.

Resolutie over de werkmethodes

E/CN.6/2015/L.5 "Future organization and methods of work of the Commission on the Status of Women"

Via deze resolutie krijgt de CSW opnieuw het mandaat om jaarlijks het Beijing-proces te evalueren, maar de Commissie moet ook oog hebben voor de post-2015 ontwikkelingsagenda. De resolutie onderstreept opnieuw het belang van UN-Women en verwelkomt de bijdrage van NGO’s en van de Inter-Parliamentary Union (IPU). Andere VN-organen worden opgeroepen om de vergadering mee voor te bereiden. Een ’ministerieel’ segment zal in de CSW-vergadering worden geïntegreerd met het oog op het versterken van aandacht voor gendergelijkheid in het beleid. Gender mainstreaming blijft een belangrijke strategie voor de realisatie van m/v-gelijkheid. De vergadering zal opnieuw uitmonden in "agreed conclusions" en deze moeten op een actiegerichte manier worden geformuleerd opdat Lidstaten, internationale instellingen, relevante intergouvernementele beleidsorganen, VN-identiteiten en alle relevante stakeholders hiermee daadwerkelijk aan de slag kunnen. Tijdens zijn 60ste Zitting worden de werkmethoden van de CSW opnieuw bekeken.

Website

"The Beijing Platform for Action Turns 20"

Deze website werd opgezet n.a.v. de twintigste verjaardag van de goedkeuring van het Beijing Actie Platform (PfA) en wil de aandacht voor gendergelijkheid vasthouden. Het bevat onder meer een korte stand van zaken rond elk van de twaalf priritaire actiedomeinen van het PfA. En daarnaast vind je er: logo’s, nieuws, evenementenkalender, campagnes, een quiz, ...


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1