Logo Printen Logo RSS logo facebook

De 30ste Zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties

De 30ste Zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties

De 30ste Zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties werd op 14 september jl. geopend in Genève en duurt tot 2 oktober.

De Mensenrechtenraad is het voornaamste orgaan van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten. De werkzaamheden tijdens deze Zitting hebben tot doel een licht te werpen op de voornaamste inbreuken op het respecteren van de mensenrechten wereldwijd. De lijst met de problemen die ter tafel kwamen was lang [1]: de oorlog in Syrië en Irak en de vluchtelingencrisis nemen een belangrijke plaats in tijdens de werkzaamheden. Daarnaast stond de situatie in Centraal Afrika en in de streek van de Grote Meren, meer bepaald in de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de Democratische Republiek Congo en in Burundi, prominent op de agenda. En een ander belangrijk punt dat een vergaderinglang debat uitlokte was de mensenrechtensituatie in Noord-Korea.

De zitting behandelt ook algemene thema’s, zoals de mensenrechten van autochtone bevolkingsgroepen, goed openbaar bestuur, eenzijdige dwangmaatregelen, het effect van drugs op mensenrechten en de integratie van een genderperspectief, wat ons uiteraard interesseert.

Evenwicht V/M

Op 15 september werd er een paneldiscussie gehouden in aanwezigheid van Koningin Mathilde rond V/M-verhoudingen in politieke en economische besluitvormingsorganen.

Tijdens dit debat bevestigden meerdere VN-vertegenwoordigers de noodzaak om intern toe te passen wat naar buiten wordt aanbevolen. In Genève bv. is 48% van het VN-personeel vrouw. Maar nog steeds bekleden mannen de meest verantwoordelijke posten.
V.w.b. de Mensenrechtenraad constateert men een daling van het aantal vrouwen. Maar gendergelijkheid kwam ook op andere terreinen aan bod: zo blijven veiligheid en terrorisme een bij uitstek mannelijke aangelegenheid.
Ook werd er benadrukt dat op het gebied van mensenrechten heel wat regionale organen voor mensenrechten een onevenwicht m/v vertonen in hun samenstelling.
Maar de genderdimensie en het genderevenwicht krijgen onvoldoende aandacht binnen de werkzaamheden van de Raad. Zo moeten er meer inspanningen geleverd worden door de Lidstaten: men vraagt om specifieke aanbevelingen voor het "Universal Periodic Review" [2] en het weerhouden van voldoende vrouwelijke kandidaturen voor de Raad. De dialoog moet worden geopend met de Lidstaten die hun voorbehoud uitspraken tegen het gendergevoelig maken van internationale instrumenten en zij moeten worden aangespoord om dit voorbehoud in te trekken.

Meer lezen

Tijdens de 30ste zitting worden de verslagen van de lidstaten voor de Algemene Periodieke Doorlichting ("Universal Periodic Review") onder de loep genomen samen met de rapporten van de Hoge Commissaris Zeid Ra’ad Al Hussein. Wij maken u speciaal opmerkzaam op het rapport over geweld op meisjes en vrouwen (A/HRC/30/70) en op het rapport rond onderwijs voor meisjes. (A/HRC/30/23).

→ U vindt de documenten van de 30ste Zitting via: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HR...

[1] Zie de agenda van de 30ste Zitting: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HR...

[2] Een toelichting bij dit "Universal Periodic Review" vindt u in Wikipaedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Unive....


Nieuwsberichten


Kalender

« Oktober 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4