Logo Printen Logo RSS logo facebook

Op zoek naar de moderne man in Vlaanderen?

Op zoek naar de moderne man in Vlaanderen?

In juni jl. stelde de TOR onderzoeksgroep van de VUB o.l.v. Ignace Glorieux en zijn team, de resultaten van de derde editie (2013, 2009, 2004) van een grootschalig tijdsonderzoek bij Vlaamse huishoudens voor. En wat blijkt: klassieke rolpatronen houden veel steviger stand dan we denken. Overheidsmaatregelen kunnen een handje helpen. Maar er is een heuse cultuuromslag nodig, willen we het onevenwicht tussen de taakverdeling van vrouwen en mannen uit de wereld helpen.

Trends in de tijdsbesteding

We noteren enkele trends die duidelijk worden uit het onderzoek.

 • 44% van de vrouwen kookt 5 dagen/week tegenover 17% van de mannen. De studie zet de groeiende interesse van Vlaamse mannen voor de keuken in de verf. Nochtans preciseert het onderzoek dat, als mannen meer doen in de keuken, dit vooral occasioneel het geval is. De dagelijkse bereiding van de maaltijden komt nog steeds terecht op de schouders van vrouwen.
 • mannen investeren 9,5u/week meer dan vrouwen in betaalde arbeid. Deze grote kloof is het gevolg van het feit dat vele vrouwen er voor kiezen om deeltijds te werken.
 • vrouwen werken 3,5u/week meer dan mannen in het huishouden en mannen werken 2,5u/week meer in het huishouden dan 10 jaar geleden. In het geheel echter besteden vrouwen nog steeds meer tijd aan huishoudelijke taken dan mannen, gemiddeld 6,5u/week.
 • mannen besteden gemiddeld meer tijd aan de zorg voor kinderen dan vroeger, terwijl vrouwen er zich een beetje minder mee bezig houden. Nochtans houden vrouwen zich 1u meer dan mannen bezig met de zorg en de opvoeding van de kinderen. [1]

Trends in de opvattingen

 • ruim 1 op de 10 mannen vindt dat wanneer er sprake is van kleine kinderen, vrouwen beter thuis blijven en stoppen met werken.
 • 32% van de mannen tegenover 17% van de vrouwen vindt dat vrouwen beter geschikt zijn om kleine kinderen op te voeden dan mannen.
 • 79% van de mannen en 68% van de vrouwen is (zeer) tevreden met de manier waarop huishoudelijk werk tussen mannen en vrouwen is verdeeld.

Kan de overheid hier een handje toesteken?

Beleidsmaatregelen om tot een meer evenwichtige verdeling van arbeids- en gezinstaken te komen zullen zich kunnen richten naar domeinen van betaald werk en naar huishoudelijk werk en/of kinderzorg. Er kan bijvoorbeeld werk gemaakt worden van vaderschapsverlof of van deeltijds werken voor mannen of van een toegankelijke naschoolse opvang.

Het (on)evenwicht onderzocht: interessante lectuur

Wie meer wil weten over de evolutie in de tijdsbesteding van vrouwen tegenover deze van mannen, kan de belangrijkste bevindingen hieromtrent nalezen in het hoofdstuk “De (on)evenwichtige verdeling van arbeids- en gezinstaken tussen mannen en vrouwen. Evolutie en een stand van zaken” (Ignace Glorieux e.a.) uit de SVR-studie, (2015)1, Arbeid en gezin, een paar apart, p.48-63.

De andere hoofdstukken uit deze publicatie behandelen de volgende thema’s:

 • de arbeidsparticipatie en het gebruik van ouderschapsverlof bij moeders in Vlaanderen;
 • de combinatie van arbeid en gezin bij eenoudergezinnen;
 • het psychisch welbevinden van voltijdse en deeltijdse huisvrouwen in Europa;
 • de genderdimensie van opvattingen in Vlaanderen over de combinatie arbeid en gezin in 2002 en 2013;
 • de combinatie van meerdere rollen op oudere leeftijd;
 • het overheidsbeleid inzake combinatie arbeid en gezin in Vlaanderen.

De studie "Arbeid en gezin, een paar apart" is te downloaden via deze link.

[1] Je kan een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek bekijken op http://www.vub.ac.be/TOR/tijdsbeste... (pdf). En wie meer wil exploreren kan, mits aanmelding, via de website http://www.tijdsonderzoek.be tabellen op maat aanmaken en exporteren.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6