Logo Printen Logo RSS logo facebook

Een nieuwe Europese roadmap rond combinatie werk/privé moet moederschapsrichtlijn vervangen

Een nieuwe Europese roadmap rond combinatie werk/privé moet moederschapsrichtlijn vervangen

De nieuwe roadmap

Op 5 augustus 2015 werd door de Europese Commissie, een roadmap “New start to address the challenges of work-life balance faced by working families” gepubliceerd. Ze behelst nieuwe wetgevende initiatieven, die beter afgestemd zijn op de actuele noden en de nieuwe realiteit van de arbeidsmarkt in functie van een beter evenwicht tussen werk en privé-leven van werkende gezinnen.

Concreet denkt men hierbij aan een flexibelere arbeidsinvulling en efficiëntere verlofstelsels voor mannen en vrouwen. Het doel: meer tewerkstelling van vrouwen, jobcreatie en groei. De doelstelling uit Europa 2020 zijn immers nog lang niet bereikt [1]. Deze maatregelen dienen ook te leiden tot betere werkomstandigheden, een groter welbevinden van werknemers en een hogere productiviteit.

In deze roadmap worden 3 opties overwogen:
- een pakket van 6 wetgevende maatregelen;
- de creatie van een ruimer beleidskader met niet-wetgevende maatregelen;
- een pakket dat wetgevende maatregelen en een breder beleidskader van niet-wetgevende initiatieven combineert.

Overzicht van mogelijke nieuwe wetgevende initiatieven:

  • een uitbreiding van het bestaande recht op flexibele arbeidsregelingen naar de beide ouders en naar mannen en vrouwen met zorgtaken;
  • een uitnodiging voor de sociale partners om hun akkoorden over het vaderschapsverlof, werk voor bepaalde duur en deeltijds werk te evalueren;
  • een betere handhaving en nieuwe stimulansen zodat vaders hun ouderschapsverlof effectief opnemen en nadere onderzoeken van de mogelijkheid voor vaderschapsverlof;
  • verbeteringen van de zwangerschapsrichtlijn;
  • de invoering van een zorgverlofstelsel;
  • een strikte invoering - en indien nodig handhaving - van richtlijn 2006/54/EG voor gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) én van richtlijn 2010/41/EU voor gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen.

Voorts zal de Europese Commissie een openbare raadpleging plannen met vertegenwoordigers van kmo’s en bedrijven, het Europees Parlement, de lidstaten en ngo’s, die actief zijn op het vlak van de verbetering van het evenwicht tussen werk-privé en van gendergelijkheid.

Meer informatie over het initiatief in "New start to address the challenges of work-life balance faced by working families"

Het middenveld is waakzaam

De voorbije jaren werd de combinatieproblematiek van nabij opgevolgd door middenveldveldorganisaties, op het niveau van de lidstaten en door Europese ngo’. We vermelden hier twee belangrijke Europese initiatieven:

  • De Europese gezinsbond, COFACE (Confederation of Family Organisations in the European Union) stelde een lijvig "memorandum" op dat het sluitstuk vormt van het "Europees jaar voor de combinatie van werk en privé-leven, 2014". COFACE maakte een inventaris op van de problemen waarmee gezinnen worden geconfronteerd, van goede praktijken en inspirerende wettelijke maatregelen van regionaal, nationaal en Eu-niveau en van oplossingen op de werkvloer die nuttig kunnen zijn voor iedereen en niet alleen voor ouders met kleine kinderen. Het document bevat ook enkele aanbevelingen voor een betere combinatie aan het adres van de Europese overheid.

U kan het COFACE- verzoeningpakket raadplegen.

  • De Europese Vrouwenlobby voerde met "Deliver now!" jarenlang campagne voor de moederschapsrichtlijn, die nu is afgevoerd en door deze "Roadmap" zal worden vervangen.

Meer informatie over de acties van de Europese Vrouwenlobby.

[1] Doelstelling van Europa 2020: 75% arbeidsparticpatie voor 20-64jarigen (v/m). Bron: http://ec.europa.eu/europe2020/euro....
In 2014 bedroeg de werkgelegenheidsgraad van vrouwen in de EU 63.5%. Bron: "New start to address the challenges of work-life balance faced by working families".


Nieuwsberichten


Kalender

« November 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2