Logo Printen Logo RSS logo facebook

Cop 21, een rechtvaardig klimaatakkoord en gender

Cop 21, een rechtvaardig klimaatakkoord en gender

Van 30 november tot 11 december 2015 heeft in Parijs de 2de «Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21/CMP11)» plaats die moet leiden naar een nieuw internationaal klimaatakkoord, dat in alle landen moet toegepast worden wil men de opwarming van de aarde onder de 2° C. houden.

Waarom een sekse-specifieke analyse van deze problematiek?

De symptomen van de klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen, extreme weersomstandigheden, het tekort aan voedsel en aan drinkbaar water, hebben een andere impact op vrouwen dan op mannen. Men weet dat de armste bevolkingsgroepen hierdoor het meest worden getroffen. En vrouwen maken 70% uit van de armen wereldwijd.

Vrouwen hebben disproportioneel te lijden onder de klimatologische veranderingen, maar spelen ook een cruciale rol bij de toepassing van maatregelen die de opwarming tegengaan.

Het wordt al langer hoe duidelijker dat een gelijke deelname van vrouwen en mannen inalle fasen van het besluitvormingproces rond de klimaatopwarming een belangrijke factor is om de uitdagingen in kaart te brengen en om de lange termijndoelen van de Conventie te kunnen realiseren.

Waarom is dit belangrijk?

Vrouwen zijn de voornaamste verantwoordelijken voor de voedselproductie, voor watervoorziening en voor energievoorziening voor verwarming en voor in de keuken. Nu de impact van de klimaatopwarming zich als maar meer laat gevoelen, wordt de uitvoering van deze taken steeds moeilijker.

Nochtans beschikken vrouwen over praktische kennis en ontwikkelden zij constant strategieën om nieuwe situaties te lijf te gaan en om zich aan te passen aan veranderende omgevingsfactoren. In die zin zijn zij goed geplaatst om bij te dragen aan de uitwerking van oplossingen. Strategieën om het hoofd te bieden aan schommelingen in het klimaat blijven vooralsnog een onvoldoend ontgonnen terrein.

Daarbij komt dat vrouwen vaak minder gemakkelijk toegang krijgen tot financiële en technologische middelen en tot capaciteitsopbouw. Altijd zijn dit belangrijke aspecten in de empowerment van vrouwen, maar zeker wanneer het gaat om de opwarming van de aarde en de aanpassing aan de veranderingen van het klimaat. Bovendien zijn vrouwen veelal ondervertegenwoordigd wanneer er beslissingen worden genomen i.v.m. de klimaatverandering en dit op alle niveaus. Hierdoor kunnen zij minder bijdragen aan het voorstellen van oplossingen en kan er onvoldoende gebruik gemaakt worden van hun expertise. [1]

Het vrouwenmiddenveld laat van zich horen

Campagne Women’s Global Call for Climate Justice
Gelanceerd in december 2014 door meerdere vrouwenorganisaties (waaronder WECAN en WEDO), wil de campagne Women’s Global Call for Climate Justice wereldwijd alle regio’s sensibiliseren om zich in te zetten voor een klimatologische rechtvaardigheid die vrouwen respecteert. Het is een oproep tot burgerlijke betrokkenheid, die voorstelt om concrete acties te ondernemen zowel op brede als op kleine schaal, op het niveau van nationale instellingen en op het gemeentelijk en het lokale niveau.

→ Lees de oproep: http://womenclimatejustice.org/wp-c...

Women and Gender Constituency
Tijdens de juni-vergadering van de Women and Gender Constituency werd er een standpunt gepubliceerd dat er de nadruk op legt dat het Klimaatakkoord rekening zou houden met een reeks aan concrete eisen. De Women and Gender Constituency vraagt ondermeer om een gendergevoelige becijfering van de impact van de klimaatopwarming en om een genderimpactanalyse van alle maatregelen, inclusief de technologische, die de klimaatopwarming moeten beperken. Daarnaast moeten de financiële middelen zo verdeeld worden dat deze ook ten goede komen aan microprojecten en moet de expertise van vrouwen en van de autochtone bevolking voldoende erkend worden.

→ Lees het standpunt: Women and Gender Constituency: Position Paper on the 2015 New Climate Agreement: http://womengenderclimate.org/wp-co...

Interessante lectuur

EIGE (2012). Gender Equality and Climate Change : Report : http://eige.europa.eu/rdc/eige-publ...

Zie ook het rapport van Emmeline Skimmer (2012), Gender and climate change op de website van Bridge: http://docs.bridge.ids.ac.uk/vfile/...

Participeer

- Belangrijkste hashtags: #COP21 ;
- Belangrijkste Twitter accounts: ONU Action Climat @CCNUCC ; COP21 @COP21 ; EIGE @eurogender ;
- Belangrijkste Facebook accounts: COP21 ; United Nations Framework Convention on Climate Change ; EIGE

Opmerkingen
[1] Bron: http://unfccc.int/gender_and_climat...


Nieuwsberichten


Kalender

« November 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2