Logo Printen Logo RSS logo facebook

Bevoegdheden voor gelijke kansen en vrouwelijke ministers

Vlaamse Regering

Minister voor Gelijke Kansen

Pascal Smet (sp.a)
Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brusselse aangelegenheden.

Vrouwelijke ministers

Aantal vrouwelijke ministers: 4/9

Ingrid Lieten (sp.a)
vice-minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister bevoegd voor Media, Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Coördinatie van het Armoedebeleid en Economisch Overheidsinstrumentarium met inbegrip van het energiebedrijf.

Hilde Crevits (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Joke Schauvliege (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Freya Van den Bossche (sp.a)
Vlaams minister bevoegd voor Wonen, Energie, Sociale Economie en Stedenbeleid.

Meer informatie over de bevoegdheden van de Vlaamse ministers.


Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen

Bruno De Lille (Groen!)
staatssecretaris voor Openbaar Ambt, Mobiliteit en Gelijke Kansen & Administratieve Vereenvoudiging voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft;
lid van de Vlaamse GemeenschapsCommissie (VGC) met als bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport & Ambtenarenzaken.
Persberichten Gelijke Kansen.

Vrouwelijke ministers

Aantal vrouwelijke ministers en staatssecretarissen: 2/8

Evelyne Huytebroeck (Ecolo)
minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing
minister van het Brussels Gewest voor Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen;
minister van de Franse Gemeenschap voor Jeugd en Jeugdbijstand.

Brigitte Grouwels (CD&V)
minister van Mobiliteit en Openbare Werken
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en de Haven van Brussel;
lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium;
lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt.

Meer info over de bevoegdheden van de Brusselse ministers en staatssecretarissen


Waals Gewestregering en Regering van de Franse Gemeenschap

- Waalse Gewestregering

Vrouwelijke ministers en minister voor Gelijke Kansen :

Aantal vrouwelijke ministers en minister voor Gelijke kansen: 1/8

Eliane Tillieux (PS)
Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances

Meer info over de bevoegdheden van de Waalse ministers.

- Regering van de Franse Gemeenschap:

Minister voor Gelijke Kansen

Fadila Laanan (PS)
Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des Chances

Aantal vrouwelijke ministers: 3/7

Evelyne Huytebroeck (Ecolo)
Ministre de la jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse

Fadila Laanan (PS)
Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des Chances

Marie-Dominique Simonet (cdH)
Ministre de l’Enseignement obligatoire

Meer info over de bevoegdheden van de ministers van de Franse Gemeenschap.


Regering van de Duitstalige Gemeenschap

Aantal vrouwelijke ministers: 1/4

Isabelle Weykmans (PFF)
Ministerin für Kultur, Medien und Tourismus


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1