Logo Printen Logo RSS logo facebook

De Europese Unie: de resultaten van de Openbare raadpleging rond gendergelijkheid

De Europese Unie: de resultaten van de Openbare raadpleging rond gendergelijkheid

Op 30 oktober jl. publiceerde de Europese Commissie de resultaten van een openbare raadpleging rond gendergelijkheid in de EU. Gerealiseerd tussen april en juli 2015 vergaarde de EU bijna 5 000 antwoorden: 1 408 organisaties van allerlei aard namen deel en 3 488 individuele personen. Dit hoge aantal antwoorden (openbare raadplegingen ontvangen vaak niet meer dan 500 reacties) toont de interesse en het belang van gendergelijkheid voor het publiek. Meer dan 90% van de respondenten zijn van mening dat de prioriteiten uit de huidige strategie 2010-2015 voor gendergelijkheid minstens partieel van belang blijven. De verderzetting of de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor gendergelijkheid kan dus stoelen op een ruim draagvlak.

De resultaten vragen dat de volgende thema’s prioritair zouden behandeld worden door de Commissie:

  1. de loonkloof tussen vrouwen en mannen voor hetzelfde werk of voor werk van gelijke waarde
  2. het geringe aantal vrouwen op beslissingsposten, zowel in de politiek als in de economie
  3. de vooroordelen verbonden met beeldvorming en genderrollen
  4. gendergerelateerd geweld
  5. de wijdverspreide inbreuken op vrouwenrechten op internationaal niveau
  6. de ongelijke verdeling van zorgtaken en van huishoudelijke taken tussen vrouwen en mannen.

Wat vrouwen en de arbeidsmarkt betreft, vinden de deelnemers het belangrijk er voor te zorgen dat vrouwen en mannen werk en gezin of zorgtaken kunnen combineren en dat er voldoende, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang voorhanden is. Ook gelijk loon voor gelijk werk en een verhoogde flexibiliteit in de organisatie van het werk worden beschouwd als belangrijk.

De deelnemers zijn voorstander van een meer gelijke verdeling van huishoudelijke taken en van zorgtaken, mogelijk gemaakt door een verbetering van de kwaliteit van het deeltijds werk. Een deeltijdse job zou een valabele optie moeten zijn voor zowel vrouwen als mannen. Er moet werk gemaakt worden van een mentaliteitsverandering tegenover zorgarbeid bij mannen en jongens en vaderschapsverlof moet worden verplicht.

Wat gendergerelateerd geweld betreft, stelt men een verschil vast in de reactie van organisaties en van individuele personen. De organisaties vragen in de eerste plaats om de ratificatie door de EU van het Verdrag van Istanbul, gevolgd door de vorming van politieagenten en andere personen die in contact staan met vrouwen die slachtoffer zijn van geweld terwijl individuele personen vooral dit laatste punt belangrijk vinden.

De integratie van een genderdimensie in het beleid van de EU moet in resp. orde van belang gebeuren op de volgende 4 terreinen:

  1. Werkgelegenheid en sociaal beleid
  2. Economisch en financieel beleid
  3. Onderwijs
  4. Asiel en migratie

Om het proces van gender mainstreaming te optimaliseren stellen de deelnemers aan de openbare raadpleging voor om objectieven te formuleren voor elk beleidsdomein en om te waken over de resultaten. Men is er ook voorstander van dat gender wordt meegenomen bij de opstelling van het Europees budget (gender budgeting), dat er vormingen worden opgezet rond gendergelijkheid, voor het personeel van de Europese instellingen maar ook voor beleidspersonen op het hoogste politieke niveau. Er moet ook gezorgd worden voor voldoende rolmodellen bij de EU-leiding en op hoge managementposten.

Opvallend is dat, in de sectie voor vrije opmerkingen aan het einde van de vragenlijst, de meestvoorkomende vraag deze was naar een algemeen en apart Europees beleidskader voor gendergelijkheid voor de periode 2016-2020, in de lijn van de strategie voor 2010-2015 van de Europese Commissie.

Meer weten ?

Deelnemen


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3