Logo Printen Logo RSS logo facebook

Transgender personen nog steeds het slachtoffer van discriminatie en geweld

Transgender personen nog steeds het slachtoffer van discriminatie en geweld

Persbericht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Brussel, 20 november 2015

Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’ [1] herinnert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eraan dat de wet betreffende de ‘transseksualiteit’ dringend moet worden herzien aangezien deze voor transgender personen in strijd is met de mensenrechten. Transgenders zijn in het bijzonder het slachtoffer van geweld en discriminatie omwille van hun geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie.

Discriminatie

Het aantal meldingen van transgenders maakte in 2014 bijna 10% van alle meldingen bij het Instituut uit. Deze vragen en klachten komen van transgenders, personen die zich (nog) niet als transgender outen, de omgeving van transgenders en transgenderverenigingen.

13% van de meldingen die het Instituut in 2014 ontving van transgenders waren arbeidsgerelateerd. Daarnaast kreeg het Instituut in 2014 meerdere meldingen van transgenders over problemen met verzekeringsmaatschappijen. Deze problemen doen zich voornamelijk voor bij gezondheidsgerelateerde verzekeringen (hospitalisatieverzekeringen, verzekeringen gewaarborgd inkomen,…).

Aanbevelingen

De aanbevelingen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn dan ook onveranderd gebleven:

  • 1. De wet van 10 mei 2007 betreffende de ‘transseksualiteit’ is in strijd met de mensenrechten. Doordat de wet medische ingrepen, inclusief een onomkeerbare sterilisatie, als voorwaarde stelt voor de aanpassing van de juridische geslachtsregistratie, schendt ze de fysieke integriteit van de persoon en diens recht om erkend te worden in de eigen genderidentiteit.
  • 2. Het Instituut beveelt de regering aan om een nieuw interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld van transgenders wegens hun geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie uit te werken. Het Instituut nodigt de verschillende beleidsverantwoordelijken uit tot een sterk politiek engagement.
  • 3. Het Instituut onderschrijft ook de vraag van LGBT- en mensenrechtenbewegingen om de notie van ‘genderidentiteitsstoornis’ te verwijderen uit de DMI, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, zoals dat twee decennia geleden voor homoseksualiteit gebeurde.

Hoeveel transgender personen zijn in België van geslacht veranderd?

In de periode van januari 1993 tot en met 30 juni 2015 hebben in België 794 personen de officiële registratie van hun geslacht laten veranderen. Twee derde van de transgender personen liet het geslacht aanpassen van man naar vrouw, één derde van vrouw naar man.

Sinds de wet in 2007 in voege trad en de officiële erkenning van een geslachtsaanpassing via een administratieve procedure verloopt, zijn er jaarlijks gemiddeld 33 mannen en 16 vrouwen die hun geslacht officieel laten aanpassen.

Officiële geslachtsaanpassingen gebeuren op alle leeftijden. 62% van de geslachtsaanpassingen van vrouw naar man gebeuren tussen de leeftijd van 25 en 44 jaar. Transmannen zijn gemiddeld 32 jaar wanneer ze hun geslachtsaanpassing officieel laten registreren. Voor de geslachtsaanpassingen van man naar vrouw situeert de piek zich tussen de leeftijd van 45 en 54 jaar. De gemiddelde leeftijd bij transvrouwen is 49 jaar.

In de leeftijdscategorie jonger dan 25 jaar was er de laatste twee jaar een grote stijging van het aantal transgender personen die de overgang maakten van vrouw naar man, namelijk van 36 personen in juni 2013, naar 50 in juni 2014 en naar 60 personen in juni 2015 (sinds 2013 een stijging van 67% tegenover een gemiddelde stijging van 9% in de andere leeftijdscategorieën). In deze jongste categorie oversteeg het aantal vrouwen die de overgang maakten naar man het aantal mannen die de overgang maakten naar vrouw. Dit is de enige leeftijdscategorie waar dit het geval is.

Alle gegevens uit het Rijksregister over transgender personen die in België in 2015 hun geslacht officieel lieten aanpassen zijn beschikbaar op de site van het Instituut (http://igvm-iefh.belgium.be).

→ Lees het document Transgender personen in België - 2015.

Nieuwe folder

Transgender personen ondervinden nog dagelijks discriminaties en obstakels bij het doen respecteren van hun rechten. Omdat het Instituut zich terdege bewust is van deze problemen, ontwikkelde het een specifieke informatiefolder.

Met deze folder wil het Instituut transgender personen aansporen om zich voor elke informatievraag of klacht over hun rechten tot het Instituut te richten. De nieuwe folder zal worden verspreid door verenigingen die opkomen voor LGBTQI-personen en is ook beschikbaar op de site van het Instituut.

→ Raadpleeg de folder Leven als transgender zonder discriminatie.

[1] Een eerbetoon aan transgenders die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of -expressie.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6