Logo Printen Logo RSS logo facebook

25/11 - "Symbolische timeout" centraal in campagne tegen geweld "Denk voor je doet" van het IGVM

25/11 - "Symbolische timeout" centraal in campagne tegen geweld "Denk voor je doet" van het IGVM

Ter gelegenheid van de "Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen" op 25 november lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de campagne ‘Denk voor je doet’. De campagne richt zich in de eerste plaats tot jonge mannen tussen 18 en 25 jaar. Voor de campagne werden drie online video’s ontwikkeld, die respectievelijk fysiek, verbaal en seksueel geweld op vrouwen aankaarten [1].

Prevalentie van geweld, anno 2014

In het bijbehorend persbericht van het IGVM vind je de nog steeds onthutsende cijfers:

"Volgens de Criminaliteitsstatistieken [2] van de federale politie waren er in 2014 39.668 geregistreerde klachten over feiten van partnergeweld. 19.842 klachten handelden over fysiek geweld, 18.320 klachten over psychisch geweld, 1.389 klachten over economisch geweld en 117 klachten over seksueel geweld. Bij 117 zaken van partnergeweld, binnengekomen bij de Belgische correctionele parketten in 2014, ging het zelfs om moord of doods lag (of poging daartoe) [3]. Het onderzoek ‘Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld’ van 2010, uitgevoerd in opdracht van het Instituut, peilde onder andere naar de ervaringen van de Belgische populatie met partnergeweld. Zonder een onderscheid te maken naar type, ernst of frequentie verklaarde 12,5% van alle respondenten dat zij minstens één keer het slachtoffer werden van een gewelddadige handeling door hun (ex-)partner gedurende de laatste 12 maanden (14,9% van de vrouwen en 10,5% van de mannen). Vrouwen in de leeftijdscategorie 18-25 jaar rapporteerden opmerkelijk meer geweld (22,1%) dan vrouwen uit de andere leeftijdscategorieën."

De campagne van het IGVM

Gezien partnergeweld een veelvoorkomend probleem is in de leeftijdscategorie 18-25 jaar, richt de campagne ‘Denk voor je doet’ zich in de eerste plaats tot deze jongeren. In de drie filmpjes die voor de campagne werden gemaakt, worden verschillende vormen van geweld onder de aandacht gebracht. We zien bv. een jong koppel in een herkenbare thuissituatie, een ruzie escaleert, de stoppen slaan door bij de man. Net voor hij tot geweld zal overgaan stopt het filmpje en verschijnt een ‘loadingwieltje’. Dit wieltje symboliseert een time-out, die iedereen zou moeten nemen vooraleer over te gaan tot geweld.“

De campagne focust op de signalen die geweld aankondigen en het stoppen van de spanningsopbouw om niet over te gaan tot effectief geweld. Met de time-outprocedure, even stilstaan bij wat je doet of gaat doen, kan partner geweld worden voorkomen”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut.

De video’s zullen als pre-rolls worden afgespeeld vóór filmpjes op Youtube, een kanaal dat toelaat de beoogde doelgroep maximaal te bereiken. Daarnaast zet de campagne Google banners en Facebookadvertenties in om jongeren naar de webpagina www.stop.partnergeweld.be te leiden, waar ze bedenktijd kunnen toevoegen aan de symbolische teller van de campagne. Deze teller zal de totale bedenktijd weergeven die wordt verzameld door iedereen die de campagne en de strijd tegen geweld op vrouwen steunt.

Video’s op Youtube

Fysiek geweld

Verbaal geweld

Seksueel geweld


[1] Bron: http://igvm-iefh.belgium.be/nl/nieu....

[2] De volledige statistieken kunnen geraadpleegd worden op: http://www.polfed-fedpol.be/crim/cr....

[3] Bron: Gegevensbank van het college van procureurs-generaal.


Nieuwsberichten


Kalender

« November 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2