Logo Printen Logo RSS logo facebook

25/11 - EU voert actie tegen gendergerelateerd geweld

25/11 - EU voert actie tegen gendergerelateerd geweld

Witte Lintjescampagne van EIGE en het Luxemburgse Voorzitterschap van de Raad van de EU

Ter gelegenheid van de Internationale Dag ter Uitbanning van Geweld op Vrouwen ondersteunen het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) en het Luxemburgse Voorzitterschap van de Raad van de EU de Witte Lintjes-campagne, om aan te geven dat geweld tegen vrouwen nooit mag verzwegen of getolereerd worden en dat politieke actoren moeten samenwerken om hier een einde aan te maken.

Met de keuze van deze actie wil de EU aangeven dat mannen een belangrijke rol spelen in het beëindigen van geweld tegen vrouwen. De Witte Lintjes campagne wil mannen aanzetten om "agents of change" te worden. Mannen moeten onder vrienden en collega’s de boodschap verspreiden dat geweld tegen vrouwen niet kan worden getolereerd. Via het een "online White Ribbon platform" kan eenieder zich kan uitspreken tegen geweld op vrouwen.

Bekijk het interview met Michael Kaufman (White Ribbon Campaign):

Ter gelegenheid van de deze Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen geeft EIGE ook meer bekendheid aan de resultaten van hun onderzoek op dit terrein. Zij verzamelden cijfers en goede praktijken op het gebied van preventie en bescherming en inzake vorming van dienstverleners. En strijd op dit vlak blijft nodig. Uit de gegevens die EIGE verzamelde in het kader van de Gender Equality Index blijkt immers dat in EU-landen gemiddeld 1 op de 5 vrouwen fysiek geweld ondervindt vanwege haar partner en dat de reële aantallen waarschijnlijk nog hoger liggen.

Meer informatie vindt u via de EIGE-website en via de website van DG Justitie.

Gezamenlijke verklaring van EU-verantwoordelijken

Hoge verantwoordelijken van de EU legden op de vooravond van de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, leen gezamenlijke verklaring af. Hierin veroordelen zij met klem alle vormen van geweld tegen vrouwen. Zij onderstrepen dat de cijfers voor gendergerelateerd geweld alarmerend hoog liggen en brengen de precaire situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoeksters onder de aandacht.

In hun Verklaring verwijzen de EU-mandatarissen verder naar de wettelijke maatregelen die op EU-niveau werden genomen. Meer specifiek vermelden zij de recente inwerkingtreding (16/1/2015) van de EU-richtlijn betreffende de rechten van slachtoffers, die de specifieke behoeften van slachtoffers van gendergerelateerd geweld erkent [1] en de opstelling van een nieuw EU-actieplan 2016-2020 [2]. Ook de noodzaak van toetreding door de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld wordt onderstreept [3].

In de Verklaring gaat verder aandacht uit naar geweld op vrouwen in oorlogsgebieden. Duurzame ontwikkeling moet hand in hand gaan met de uitbanning van schadelijke praktijken jegens vrouwen en meisjes. In dit kader herinneren de mandatarissen er aan dat dit jaar de 15de verjaardag wordt gevierd van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid.

Ook op financieel gebied doet de EU inspanningen: dit jaar besteedde de EU circa 8 miljoen euro aan het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes in de EU en 20 miljoen euro aan het bestrijden van schadelijke praktijken in het buitenland.

Op 25 november zal de EU het Berlaymontgebouw in het oranje verlichten ter ondersteuning van de campagne "16 dagen van activisme tegen geweld jegens vrouwen" van de secretaris-generaal van de VN."

Oranje Stadhuis {JPEG}Klik op het beeld om het te vergroten.

Meer informatie vindt u in dit persbericht.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6