Logo Printen Logo RSS logo facebook

Amazone Emancipatiebarometer: Meer dan 1/3 Belgen denkt dat vrouwen gediscrimineerd worden bij aanwerving

Amazone Emancipatiebarometer: Meer dan 1/3 Belgen denkt dat vrouwen gediscrimineerd worden bij aanwerving

Ter gelegenheid van haar 20e verjaardag lanceert Amazone, Kruispunt Gendergelijkheid, een emancipatiebarometer in samenwerking met het onderzoeksbureau GfK. Het uitgangspunt van de barometer is de definitie van gelijkheid van kansen: vrouwen en mannen moeten dezelfde kansen en dezelfde rechten hebben. Het onderzoek maakt een staat op van wat de Belgen over gendergelijkheid denken.

Volgens sommigen is het feminisme tegenwoordig overbodig. Toch tonen de resultaten dat er nog een weg af te leggen is, en dan vooral op de arbeidsmarkt. Er bestaat nog steeds een reële behoefte aan feminisme en een sterke vrouwenbeweging. Amazone ontwikkelt verschillende initiatieven die als doel hebben de vrouwenbeweging te ondersteunen en discriminatie in de maatschappij, onder meer in het professionele milieu, terug te dringen.

De Emancipatiebarometer van Amazone

Amazone, Kruispunt Gendergelijkheid, werd opgericht in 1995 en bestaat dus 20 jaar. Voor die gelegenheid lanceert de organisatie in samenwerking met GfK, een internationaal marktonderzoekbureau, een enquête die afgenomen werd bij 1092 respondente(n)(s), representatief voor de Belgische bevolking.

De barometer behandelt verschillende onderwerpen zoals gelijkheid op het werk, in het onderwijs en in het huishouden, maar ook de perceptie van identiteiten, het feminisme en emancipatie.

Het werk, plaats van ongelijkheid

Amazone stelt zich vragen over het deeltijds werken, een arbeidsregime dat vaak geassocieerd wordt met vrouwen.

De barometer toont aan dat 41% van de vrouwen die deeltijds werken dat doen om zich bezig te kunnen houden met zorgtaken (bijvoorbeeld voor de kinderen of hun ouders), tegenover slechts 23% van de mannen. De belangrijkste reden voor mannen om deeltijds aan de slag te gaan is dat ze geen voltijds werk vinden.

Wat de perceptie van het verband tussen geslacht en professionele carrière betreft, toont de barometer aan dat meer dan 1 vrouw op 4 (28% in totaal) verklaart dat het vrouw-zijn een obstakel is voor haar carrière. 21% van de mannen denkt dat dat het geval is. Een bijna even hoog percentage vrouwen en mannen (respectievelijk 37% en 35%) is bovendien van mening dat vrouwen gediscrimineerd worden bij hun aanwerving.

1/3 mannen (33%) denkt dat een man hen geholpen heeft bij het uitbouwen van hun carrière. Meer dan een kwart van de vrouwen (28%) denkt daarentegen dat een vrouw een negatieve invloed op hun carrière gehad heeft. Interessant is dat even veel mannen als vrouwen een verband zien tussen discriminatie en geslacht.

Een derde van de mannen en vrouwen denkt dat mannen even veel vaderschapsverlof moeten hebben als vrouwen moederschapsverlof hebben. Een generatieverschil is duidelijk zichtbaar: slechts 24% van de 60-plussers vindt dat mannen even lang thuis moeten blijven na de geboorte als vrouwen. In die groep onderscheiden de 18-29-jarigen zich met een verschil van 42%.

“Ik vind dit een geruststellende tendens waarop de politici zouden moeten reageren door, bijvoorbeeld, het vaderschapsverlof verplicht te maken”, aldus Marleen Teugels, directrice van Amazone.

Toekomstige projecten

Amazone ontwikkelt verschillende initiatieven voor de komende jaren om de vrouwenbeweging te ondersteunen en bijeen te brengen. De vereniging werkt ook aan een terugdringing van discriminatie, vooral op het werk. Daarvoor worden verschillende acties ondernomen: sensibiliseringscampagnes, publicaties over de materie, het verzamelen van getuigenissen van zowel mannen als vrouwen, experte(n)(s) en verantwoordelijken van de bevoegde autoriteiten.

“We stellen ondertussen al 20 jaar alles in het werk om de vrouwenbeweging te ondersteunen, de reflectie te voeden en de gendergelijkheid te bevorderen. Met de barometer willen we een momentopname maken van de huidige mentaliteit over de verschillende vragen rond gelijkheid. De resultaten tonen aan dat er nog een lange weg af te leggen is. Ze zullen ons helpen om de reflectie nog meer te voeden, de maatschappij van vandaag beter te begrijpen en zo pertinente en doelgerichte projecten te ontwikkelen door concrete oplossingen voor te stellen. Zo kunnen we de echte gelijkheid voor iedereen bevorderen”, zo legt Marleen Teugels, directrice van Amazone, uit.

Meer informatie

De volledige resultaten van de barometer, inclusief de gegevens over de onderwerpen ‘verantwoordelijkheden van het gezin en huishoudelijke taken’, ‘identiteit’, ‘opvoeding binnen het gezin’, alsook ‘het feminisme en emancipatie’ zullen gaandeweg, in de loop van de week, beschikbaar zijn. De resultaten over het thema "Werk" kan u hier alvast downloaden.

De Amazone Emancipatiebarometer in de pers


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6