Logo Printen Logo RSS logo facebook

Amazone Emancipatiebarometer: Amper helft 20 tot 50-jarigen tevreden met uiterlijk

Amazone Emancipatiebarometer: Amper helft 20 tot 50-jarigen tevreden met uiterlijk

Ter gelegenheid van haar 20e verjaardag lanceert Amazone, Kruispunt Gendergelijkheid, een emancipatiebarometer in samenwerking met het onderzoeksbureau GfK. Het uitgangspunt van de barometer is de definitie van gelijkheid van kansen: vrouwen en mannen moeten dezelfde kansen en dezelfde rechten hebben. Het onderzoek maakt een staat op van wat de Belgen over gendergelijkheid denken.

Volgens sommigen is het feminisme tegenwoordig overbodig. Toch tonen de resultaten dat er nog een weg af te leggen is, en dan vooral op de arbeidsmarkt. Er bestaat nog steeds een reële behoefte aan feminisme en een sterke vrouwenbeweging. Amazone ontwikkelt verschillende initiatieven die als doel hebben de vrouwenbeweging te ondersteunen en discriminatie in de maatschappij terug te dringen.

De Amazone Emancipatiebarometer

Amazone, Kruispunt Gendergelijkheid, werd opgericht in 1995 en bestaat dus 20 jaar. Voor die gelegenheid lanceert de organisatie in samenwerking met GfK, een internationaal marktonderzoekbureau, een enquête die afgenomen werd bij 1092 respondente(n)(s), representatief voor de Belgische bevolking.

De barometer behandelt verschillende onderwerpen zoals gelijkheid op het werk, in het onderwijs en in het huishouden, maar ook de perceptie van identiteiten, het feminisme en emancipatie.

Uiterlijk en kinderwens: verschillende maatschappelijke verwachtingen voor vrouwen en mannen

Amazone heeft een deel van de peiling gewijd aan ’identiteit’, met daarbij aandacht voor uiterlijk en kinderwens.

Uiterlijk

De resultaten uit de Emancipatiebarometer tonen dat de maatschappelijke druk om te voldoen aan schoonheidsnormen veel zwaarder weegt op vrouwen dan op mannen. Slechts 52% van de vrouwen verklaart dat ze zich fysiek volledig aanvaard voelt tegenover 68% van de mannen. We zien ook een verschil als we kijken naar de leeftijdscategorieën: van de 18 tot 29-jarigen voelt slechts 49% zich fysiek aanvaard, tegenover 57% voor de 30 tot 59-jarigen en 71% voor de personen ouder dan 60.

Vrouwen willen meer dan mannen gelijken op het ideaalbeeld dat de media voorhouden: 21% tegenover 14% mannen. Ook hier zien we terug verschillen tussen de leeftijdscategorieën: slechts 9% van de vrouwen ouder dan 60 wilt op dit ideaalbeeld lijken, tegenover 19% voor de 30 tot 59-jarigen en 27% van de 18 tot 29-jarigen.

Het lijkt er dus op dat vooral jonge vrouwen een grote maatschappelijke druk voelen om te voldoen aan de schoonheidsnormen.

Kinderwens

De resultaten verschillen ook sterk wanneer het over een kinderwens gaat: 28% mannen en 20% vrouwen vinden het abnormaal als een vrouw geen kinderen wil. Als een man geen kinderwens heeft, vindt 14% van de mannen en 20% van de vrouwen dit abnormaal. We zien dus dat het voor een man maatschappelijk acceptabeler is om geen kinderwens te hebben dan voor een vrouw. Vrouwen worden nog steeds geacht om een sterke kinderwens te hebben.

De cijfers tonen wel sterke verschillen tussen de regio’s, vooral de resultaten voor Brussel zijn opmerkelijk. 32% van de Brusselaars (mannen en vrouwen) vindt het abnormaal voor een vrouw om geen kinderwens te hebben, tegenover 27% voor een man. In Wallonië zijn deze cijfers respectievelijk 25 en 20%, in Vlaanderen 21 en 13%.

Genderidentiteit

Uit de resultaten kwam ook voort dat één man op 10 aangeeft zich niet 100% man te voelen, tegenover één vrouw op 20 die zich niet 100% vrouw voelt.

Meer informatie

De volledige resultaten van de barometer, inclusief de gegevens over de onderwerpen ‘verantwoordelijkheden van het gezin en huishoudelijke taken’, ‘identiteit’, ‘opvoeding binnen het gezin’, alsook ‘het feminisme en emancipatie’ zullen gaandeweg, in de loop van de week, beschikbaar zijn.
De resultaten over het thema "identiteit" kan u hier downloaden.

De Amazone Emancipatiebarometer in de pers


Nieuwsberichten


Kalender

« November 2018 »
M D W D V Z Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2