Logo Printen Logo RSS logo facebook

Alter Égales: overheid en vrouwenbeweging bepalen samen de beleidsagenda GK

Alter Égales: overheid en vrouwenbeweging bepalen samen de beleidsagenda GK

Op 10 december jl. hield Alter Égales een bijeenkomst in het Parlement van de Federatie Brussel-Wallonië rond het thema «gelijkheid op het werk».

Een jaar geleden lanceerde minister voor Vrouwenrechten, Isabelle Simonis, de idee om een participatieve vergadering te organiseren rond vrouwenrechten. Samen met Franstalige vrouwenorganisaties wilde zij prioriteiten vaststellen en concrete projecten uitstippelen voor het gelijke kansenbeleid in Franstalig België. Tijdens deze eerste samenkomst beslisten de aanwezigen, een honderdtal personen uit meer dan 60 vrouwenorganisaties, dat het thema «Gelijkheid op het werk» als eerste aan bod zou komen [1].

Om het werk van Alter Égales in goede banen te leiden, werd er een Stuurgroep opgericht. Leden van deze Stuurgroep waren de Conseil de femmes francophones de Belgique (CFFB), de Femmes prévoyantes socialistes (FPS), Vie Féminine (VF), de Direction de l’égalité des chances van het Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het kabinet van het ministerie voor Vrouwenrechten.

Er werden 3 grote lijnen vastgelegd en voor elk van deze lijnen werd er een werkgroep opgericht:

  • werk van goede kwaliteit voor vrouwen, o.l.v. Vie Féminine en het Kabinet,
  • stereotypen op de arbeidsmarkt, o.l.v. de CFFB en het Kabinet,
  • combinatie werk-privé, o.l.v. FPS en het Kabinet.

Elk van deze werkgroepen vergaderden 3 keer en telkens waren er 15 tot 20 personen uit de organisaties die lid zijn van Alter Égales aanwezig. Tijdens deze vergaderingen werden specialisten op de specifieke deeldomeinen gehoord.

Het resultaat van dit werk werd gepresenteerd tijdens de 2de zitting van Alter Égales. Er werden 8 prioritaire thema’s, 10 aanbevelingen en 27 voorstellen voor actie geformuleerd gericht naar alle beleidsniveaus (federale niveau, FWB en lokale besturen).

Dankzij de bijdragen van Hafida Bachir van Vie Féminine, Carmen Castellano van Femmes Prévoyantes Socialistes en Viviane Teitelbaum van de Conseil des Femmes Francophones de Belgique, kon er tijdens de 2de vergadering van gedachten worden gewisseld over:

  • kwaliteitsvolle jobs voor vrouwen en een belangrijk punt dat hiermee samenhangt: de financiële zelfstandigheid van vrouwen. Dit vraagt om sterke antwoorden op het gebied van de sociale zekerheid, kinderopvang, veiligheid op het werk, vorming en de rol van de vakbonden bij collectieve onderhandelingen;
  • de combinatie van werk en privé en de vragen rond sociale rechtvaardigheid, m/v-gelijkheid, tijdsbeheer en de rol van de overheid;
  • de strijd tegen stereotypen op de werkvloer die vraagt om maatregelen zowel v.w.b. de socio-professionele inschakeling, de ontmanteling van stereotypen en seksistische vooroordelen, de seksespecifieke verdeling van beroepen, functies en competenties, de link tussen de vorming en ondernemingen en de instelling van quotas.

Bij deze tweede editie van Alter Egales en om recht te doen aan het principe van participatieve democratie, werden de aanwezigen uitgenodigd om het werkthema voor 2016 mee te bepalen en om hierover te stemmen. Van de 4 resterende thema’s [2] droeg het «recht om niet te worden gestigmatiseerd» de meeste stemmen weg voor 2016.

De minister voor Vrouwenrechten, Isabelle Simonis, was verheugd over de grote belangstelling en het resultaat van deze tweede zitting: «Deze participatieve structuur van personen die bereid zijn om te werken voor reële gelijkheid mondde vandaag uit in een reeks van concrete aanbevelingen voor de verschillende beleidsniveaus. Naast de inspanningen die de vrouwenorganisaties leveren, zal ikzelf de politieke actoren van de andere politieke entiteiten, vrouwen en mannen, sensibiliseren en zal ik in de mate van het mogelijke meewerken aan de voorstellen die werden geformuleerd op het niveau van de Federatie Wallonië-Brussel».

Interessante bronnen

  • Een brochure Alter Égales, assemblée pour les droits des femmes. 2015: Égalité au travail met de resultaten van de werkgroepen. Je kan deze brochure downloaden via de website van de minister van Vrouwenrechten.
  • Een overzicht van de 27 actievoorstellen voor het recht op gelijke arbeid, eveneens te downloaden via de websitevan de minister van Vrouwenrechten.

[Bron : notities van Amazone (verslag Virginie Tumelaire) en het persbericht van het kabinet van Mevr. Simonis, "Alter Égales – Clap 2e : le droit à l’égalité au travail, actions et recommandations" van 10/12/2015.]

[1] Men kon kiezen uit 5 voorstellen : 1) Het recht op gelijkheid op het werk, 2) Het recht om te beslissen over het eigen lichaam, 3) Het recht om vertegenwoordigd te worden, 4) Het recht op fysische en psychische integriteit, 5) Het recht om niet te worden gestigmatiseerd.

[2] Het recht om te beschikken over het eigen lichaam, het recht op vertegenwoordiging, het recht op fysische en psychische integriteit, het recht om niet gestigmatiseerd te worden.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6