Logo Printen Logo RSS logo facebook

Amazone Emancipatiebarometer: Verdeling huishoudelijke taken blijft zeer stereotiep

Amazone Emancipatiebarometer: Verdeling huishoudelijke taken blijft zeer stereotiep

Ter gelegenheid van haar 20e verjaardag lanceert Amazone, Kruispunt Gendergelijkheid, een Emancipatiebarometer in samenwerking met het onderzoeksbureau GfK. Het uitgangspunt van de barometer is de definitie van gelijkheid van kansen: vrouwen en mannen moeten dezelfde kansen en dezelfde rechten hebben. Het onderzoek maakt een staat op van wat de Belgen over gendergelijkheid denken.

Volgens sommigen is het feminisme tegenwoordig overbodig. Toch tonen de resultaten dat er nog een weg af te leggen is, en dan vooral op de arbeidsmarkt. Er bestaat nog steeds een reële behoefte aan feminisme en een sterke vrouwenbeweging. Amazone ontwikkelt verschillende initiatieven die als doel hebben de vrouwenbeweging te ondersteunen en discriminatie in de maatschappij terug te dringen.

De Amazone Emancipatiebarometer

Amazone, Kruispunt Gendergelijkheid, werd opgericht in 1995 en bestaat dus 20 jaar. Voor die gelegenheid lanceert de organisatie in samenwerking met GfK, een internationaal marktonderzoekbureau, een enquête die afgenomen werd bij 1092 respondente(n)(s), representatief voor de Belgische bevolking.

De barometer behandelt verschillende onderwerpen zoals gelijkheid op het werk, in het onderwijs en in het huishouden, maar ook de perceptie van identiteiten, het feminisme en emancipatie.

Huishoudelijke taken: nog steeds een zeer stereotiepe verdeling

De resultaten van de Emancipatiebarometer tonen dat vrouwen nog steeds veel meer huishoudelijke taken opnemen dan mannen. Enkele voorbeelden hiervan: wassen (92% van de vrouwen tegenover 22% van de mannen), koken (86% van de vrouwen tegenover 55% van de mannen), schoonmaken (84% tegenover 43%) of de vaat (77% tegenover 65%). Vrouwen houden zich ook vaker bezig met de kinderen dan mannen (58% tegenover 33%).

Mannen nemen meer kleine klusjes op zich (81% van de mannen tegenover 22% van de vrouwen), ze houden zich vaker bezig met de tuin (72% van de mannen tegenover 33% van de vrouwen) en ze betalen meer de facturen (81% tegenover 66%).

De enige activiteit waar we merken dat er amper verschil is tussen vrouwen en mannen is boodschappen doen: 84% van de vrouwen en 83% van de mannen verklaren boodschappen te doen.

Marleen Teugels, directrice van Amazone, betreurt deze verdeling en stelt dat "vrouwen niet geboren worden met een kook-gen of afwas-gen. De verklaring ligt vooral in het stereotype beeld dat media en reclame ons opdringen."

Een evolutie per generatie

We merken een evolutie als we kijken naar de verschillende generaties: jongere mannen nemen meer huishoudelijke taken op dan oudere mannen. Zo doet slecht 28% van de mannen boven de 60 de was, tegenover 64% van de 30 tot 59-jarigen.

Marleen Teugels onderstreept dat "de peiling onthult dat mannen zich bewust zijn van het feit dat ze weinig in het huishouden doen."

Conclusie van de Emancipatiebarometer

Marleen Teugels bevestigt het belang van deze Emancipatiebarometer: "Dit laat ons toe een goed beeld te krijgen van de huidige mentaliteit. Zo weten we beter waar de pijnpunten zitten en hoe we dit kunnen aanpakken". [...] Maar er is nog steeds een lange weg af te leggen. Niet alleen op de werkvloer, maar ook als we kijken naar ’gegenderde waarden’: zo wordt ’avontuur’ geassocieerd met mannen, en ’zorg’ met vrouwen. ...] Dit toont een internalisatie van het patriarchaal systeem aan."

De feministische strijd is dus nog steeds bijzonder actueel. De Emancipatiebarometer wijst uit dat de overgrote meerderheid van de Belgen van mening is dat vrouwen en mannen dezelfde rechten en kansen moeten hebben (87% vrouwen en 82% mannen), maar dat slechts 26% van de vrouwen en 13% van de mannen zich als feminist beschouwt.

Meer informatie

  • De resultaten over de "huishoudelijke taken" kan u hier downloaden.
  • Lees ook de artikels over de thema’s Werk en Identiteit.

De Amazone Emancipatiebarometer in de pers

 [1]

[1] Dit artikel werd geschreven door Carole Germani, vrijwilligster bij Amazone


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6