Logo Printen Logo RSS logo facebook

Transfeministisch activisme: samen sterk! (2016)

129. Transfeministisch activisme: samen sterk! (2016)

Op 16 december 2015 vond, in samenwerking met Sophia, de tweede editie van de halfjaarlijkse ontmoeting plaats. Deze wordt georganiseerd voor de organisaties in het Amazonehuis, om bruggen te bouwen tussen de verenigingen onderling en om tot sterkere samenwerkingen te komen. De focus lag op transfeministisch activisme en hoe dit activisme de vrouwenbeweging kan versterken. De ontmoeting werd geopend met een presentatie van transactivisme door Max van de organisatie Genres Pluriels. Vervolgens deelden twee personen hun persoonlijke ervaringen. Evie Embrechts leidde ons in over transfeminisme, terwijl Robin Van Royen sprak over de creatie van gendervrijheid.

Transactivisme en terminologie

De namiddag begon, zoals gezegd, met een grondige uiteenzetting over transactivisme door Genres Pluriels. Max stelde de verschillende termen voor met behulp van een stukje uit de documentaire “Déshabillez-nous ces Messieurs Dames. Deze documentaire toont de grote evolutie binnen het concept genderidentiteit, maar stelt het binaire man/vrouw denken niet in vraag. Max stelde 4 verschillende concepten voor: genderidentiteit, geslacht, genderexpressie en seksuele voorkeur. Het is dus belangrijk om niet over gender, maar genders te spreken. Dit laatste houdt ook rekening met genderfluïde identiteiten.

Transgender is een koepelterm voor mensen wiens/wier genderidentiteit verschilt van de toegewezen identiteit bij de geboorte of personen wiens maatschappelijke rollen niet stroken met de binaire genders. Dit betreft 2 à 3% van de bevolking. Cisgender is een koepelterm voor mensen wiens/wier genderidentiteit overeenstemt met de toegewezen identiteit bij de geboorte. De term interseks betreft mensen wiens/wier geslacht niet duidelijk “mannelijk” of “vrouwelijk” is. Het aantal intersekse geboortes wordt op 1 à 2% geschat en er worden ook nog steeds corrigerende operaties uitgevoerd. Max toonde ons een stukje uit een documentaire over intersekse personen. De term “transseksueel” wordt minder en minder gebruikt, aangezien het verouderd is en vooral gehanteerd wordt in een psychiatrische en pathologische context. De term “seksueel” strookt eveneens niet met de realiteit: het gaat om de genderidentiteit, niet om geslacht of seksualiteit. Ook de term “seksuele identiteit” valt beter te vermijden, aangezien het de termen genderidentiteit, genderexpressie en seksuele voorkeur door elkaar haalt.

Juridische beperkingen

Een transgender verandert niet van geslacht, maar wijzigt zijn of haar sociale rol. Op die manier wordt duidelijk dat het lijden dat soms gepaard gaat met transgenders niet intrinsiek te maken heeft met deze veranderingen, maar voortkomt uit medische, juridische of sociale barrières. Wat betreft de juridische aspecten, toonde Max een filmpje getiteld “34 countries in Europe make this nightmare a reality”. Dit filmpje toont de juridische beperkingen waarmee transgenders geconfronteerd worden indien ze hun juridisch statuut (wijziging van de voornaam of geslacht) willen veranderen: van de noodzaak tot een scheiding tot een verplichte sterilisatie of het voorleggen van een psychiatrisch certificaat.

Genres Pluriels strijdt tegen de Belgische wet van mei 2007, die een psychiatrisch attest vereist voor een geslachtsverandering zoals het wijzigen van de voornaam in de burgerlijke staat. Dit houdt in dat de persoon moet getuigen van een “diepe en onomkeerbare overtuiging dat hij of zij tot het tegenovergestelde geslacht dan diens vastgestelde geslacht hoort en wiens lichaam is hieraan aangepast”. Deze definitie komt niet voort uit een genderbinariteit, vereist een absolute zekerheid en vergt een psychiatrisch attest. Daarenboven vereist de wet een verplichte sterilisatie van transgenders. Deze bepalingen zijn in tegenstrijd met de belangrijkste bepalingen binnen het internationaal en Europees recht: de principes van Yogyakarta en Resolutie 2048 van de Europese Raad.

Aansluitend was er tijd voor een pittige discussie onder de deelnemers over de aangereikte thema’s van de ontmoeting: de creatie van gendervrijheid, mensenrechten, gezondheid, lobbying en activisme.

Genres Pluriels

Genres Pluriels verzorgt onthaalpermanenties, biedt ondersteuning voor transgenders en interseksuelen en faciliteert praatgroepen. De organisatie organiseert ook een jaarlijks festival “Tous les genres sont dans la culture”. Daarnaast biedt ze ook workshop aan, organiseert ze conferenties en betogingen en werkt ze geregeld samen met LGBTQI en feministische verenigingen.

Meer informatie


Met dank aan Carole Germani, vrijwilligster bij Amazone, voor de samenvatting van dit artikel.