Logo Printen Logo RSS logo facebook

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Van 25 tot 27 september 2015 kwamen in New York de wereldleiders samen om de nieuwe VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling officieel goed te keuren. De VN formuleerden 17 nieuwe doelstellingen (SDGs) die de Millenniumdoelstellingen (2000-2015) vervangen. Eén van de doelstellingen, Doelstelling 5, betreft gendergelijkheid: ’Achieve gender equality and empower all women and girls’. Maar meisjes en vrouwen dragen bij en ondervinden de gevolgen van de (al dan niet) realisatie van elk van de 17 voorgestelde SDGs. UN Women stelt deze kort voor en analyseert hun impact op de vrouwelijke bevolking. Het Documentatiecentrum RoSa formuleerde bij elke doelstelling een korte toelichting in het Nederlands.

Duurzame ontwikkelingsdoelen 2016-2030

Doelstelling 1. Beëindig armoede in al zijn vormen overal.
Analyse
Doelstelling 2. Beëindig honger, bereik voedselveiligheid, verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw.
Analyse
Doelstelling 3. Verzeker een gezond leven en bevorder welzijn voor iedereen op elke leeftijd.
Analyse
Doelstelling 4. Verzeker inclusief kwaliteitsonderwijs voor allen en bevorder levenslang leren (inclusief = toegankelijk voor allen: gelijke toegang voor meisjes, minderheidsgroepen, armen...)
Analyse
Doelstelling 5. Bereik gendergelijkheid en geef meer macht aan vrouwen en meisjes
Analyse
Doelstelling 6. Verzeker toegang tot water en sanitair voor iedereen.
Analyse
Doelstelling 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
Analyse
Doelstelling 8. Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, tewerkstelling en degelijk werk voor iedereen.
Analyse
Doelstelling 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder duurzame industrialisering en stimuleer innovatie (veerkrachtig = ’resilient’: schokbestendig, standvastig, solide...).
Analyse
Doelstelling 10. Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
Analyse
Doelstelling 11. Maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Analyse
Doelstelling 12. Verzeker duurzame consumptie en productiemethodes.
Analyse
Doelstelling 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en zijn impact te bestrijden.
Analyse
Doelstelling 14. Bewaar en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.
Analyse
Doelstelling 15. Beheer de bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop de verarming van de bodem en keer ze om, stop het verlies van de biodiversiteit.
Analyse
Doelstelling 16. Bevorder rechtvaardige, vreedzame en inclusieve maatschappijen.
Analyse
Doelstelling 17. Revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
Analyse

Doel 5. Gendergelijkheid

Deze 5de doelstelling wordt uitgesplists in de volgende deeldoelstellingen:

5.1 Beëindig alle vormen van discriminatie tegen vrouwen waar ook ter wereld.

5.2 Beëindig alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de publieke en in de private sfeer, met inbegrip van vrouwenhandel, van seksuele uitbuiting en van alle vormen van uitbuiting.

5.3 Beëindig alle vormen van nadelige praktijken, zoals kind-, tiener en gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis.

5.4 Erken en waardeer onbetaalde zorg en huishoudelijke arbeid door de voorziening van publieke diensten, van infrastructuur en van sociale beschermingsmaatregelen. Promoot een beleid van gedeelde verantwoordelijkheid binnen het huishouden en het gezin naar nationale normen.

5.5 Zorg voor een volledige en effectieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming en bezorg hen gelijke kansen voor leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

5.6 Zorg voor een algemene toegang tot seksuele en reproductieve rechten in overeenstemming met het Actieprogramma van de International Conference on Population and Development en het Peking Actieplatform en de resultaatsdocumenten van hun opvolgingsconferenties.

5.a Voer de nodige hervormingen door om vrouwen in gelijke mate toegang te verschaffen tot economische hulpbronnen, geef vrouwen dezelfde toegang tot landeigendom en tot andere vormen van bezit, tot financiële diensten, tot erfenis en tot natuurlijke rijkdommen, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

5.b Verhoog het gebruik van technologie, in het bijzonder van informatie- en communicatietechnologie, om de empowerment van vrouwen te bevorderen.

5.c Ontwikkel beleid en versterk de wetgeving op het gebied van gendergelijkheid en met het oog op de empowerment van meisjes en vrouwen op alle niveaus.

Informatie

JPEG JPEG

Klik op de beelden om deze te vergroten.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3