Logo Printen Logo RSS logo facebook

Petitie: Neen aan een statuut voor de foetus

Petitie: Neen aan een statuut voor de foetus

Een petitie van De Mens.Nu en het Centre d’Action laïque. Laat ons het recht op abortus in België vrijwaren ! JA voor de begeleiding van vrouwen die te maken krijgen met een miskraam (*). NEEN aan een statuut voor de foetus.

Waarom dit belangrijk is?

In de Kamer bereidt de commissie Justitie een Wet voor die toelaat bij de burgerlijke stand een foetus te registreren als “een levenloos geboren kind”.

Het doel is de begeleiding van de “rouw” van personen die te maken krijgen met een miskraam.
In werkelijkheid draagt de voorgestelde tekst hier niet toe bij. Integendeel.
Met het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan een foetus lijkt men de wet die abortus gedeeltelijk uit het strafrecht haalt opnieuw in vraag te stellen.
Bijgevolg zou elke abortus om medische reden uitgevoerd na de wettelijke termijn kunnen beschouwd worden als moord. Zie hier meer informatie.

Petitie

Wanneer u meent dat voor alles het recht op abortus in België moet gevrijwaard worden,
Wanneer u meent dat mensen in alle sereniteit zelf hun rouwproces bij een miskraam moeten kunnen kiezen zonder hiervoor te verwijzen naar een wet,
Wanneer u meent dat de individuele vrijheden boven ideologische maatregelen gaan,
Wanneer u meent dat abortus volledig uit het strafrecht moet worden gehaald

ONDERTEKEN DAN VANDAAG DEZE PETITIE.


* een miskraam kan ook als een spontane abortus gezien worden