Logo Printen Logo RSS logo facebook

Het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019

Het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019

Het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019 werd officieel gepresenteerd op 7 juni 2016. Dit document wordt om de vier jaar door de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Justitie gepubliceerd en is de leidraad van de politiewerking. Het stelt ook de bijdrage voor van de geïntegreerde politie aan de Kadernota Integrale Veiligheid. Deze kadernota vormt het referentiekader voor alle actoren die kunnen bijdragen aan een effectieve verbetering van de veiligheid.

10 veiligheidsfenomenen

Het NVP legt 10 veiligheidsfenomenen vast waaraan de politiediensten en alle andere betrokken instanties tijdens de komende vier jaar (2016-2019) bijzondere aandacht zullen besteden:

 • 1. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme.
 • 2. Mensensmokkel en mensenhandel.
 • 3. Drugs: de professionele en commerciële productie van cannabis, de productie van en handel in synthetische drugs, de import en export van cocaïne, hormonen.
 • 4. Sociale en fiscale fraude.
 • 5. Cybercrime en cybersecurity.
 • 6. Geweldcriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: intrafamiliaal geweld, seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen, seksueel misbruik t.a.v. minderjarigen en discriminatie.
 • 7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken: rondtrekkende daders en illegale wapenhandel.
 • 8. Leefmilieu (gelinkt aan fraude): afvalfraude, biodiversiteit, dierenwelzijn en energiefraude.
 • 9. Verkeersveiligheid.
 • 10. Overlast: bijdragen tot het verbeteren van de openbare orde (overlast, genegotieerd beheer van de publieke ruimte en illegale transmigratie).

Naast die veiligheidsfenomenen zijn in het NVP ook transversale thema’s opgenomen. Deze thema’s ’doorkruisen’ de veiligheidsfenomenen en vormen aandachts- en actiepunten bij de aanpak van die fenomenen.

(Bekijk de tabel met de prioriteiten van het NVP 2016-2019, p. 21, waarvan kopie in bijlage.)

Het NVP & vrouwenorganisaties

Punten uit het NVP die de aandacht van vrouwenorganisaties vragen zijn uiteraard:

Meer info

 • Download het NVP 2016-2019;
 • Klik op het beeldje om de tabel te bekijken.

Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6