Logo Printen Logo RSS logo facebook

Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019: seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen

Het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 voorziet een reeks van maatregelen om te strijden tegen seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen. Het plan wil de goede afwikkeling waarborgen van onderzoeken in geval van aangifte van een seksueel misdrijf. Het slachtoffer dient hierbij optimaal te worden geïnformeerd en beschermd. De integratie van verschillende disciplines van hulp moet helpen om secundair slachtofferschap tegen te gaan.

Concrete objectieven van het NVP

Beeldvorming
- het opstellen van profielen van onbekende daders van seksueel misbruik en in het bijzonder het verwerken van de vragen die binnenkomen rond het opstellen van een daderprofiel van onbekende daders van seksueel misbruik door de federale gerechtelijke politie (gedragsanalisten en analisten zeden)

Preventie
- het uitwerken van een instrument voor risicobeoordeling teneinde situaties van seksueel geweld zo snel mogelijk te detecteren, door:

  • in de basisopleiding aan politieambtenaren te voorzien in een opleidingsmodule inzake de functionaliteit ViCLAS [1] en het kwalitatief verhoor van het slachtoffer, getuigen en verdachten;
  • het draaiboek “zedenmisdrijven” via digitale drager te versprei- den, wat de implementatie op de werkvloer vergemakkelijkt.

Repressie
- bestendigen van de huidige functionaliteiten verzekerd door de federale gerechtelijke politie door:

  • het meewerken aan het internationaal onderzoek C-Link en de resultaten ervan implementeren om de doeltreffendheid van de functionaliteit ViCLAS te versterken (beter opsporen van de verbanden tussen de gepleegde feiten en sneller aanbieden van nieuwe onderzoeksporen);
  • de SICAD, de lokale politiezones en de eerstelijnsdiensten van de federale eenheden, bewust te maken van de wijze waarop alle relevante informatie tot bij de centrale component van de federale gerechtelijke politie terechtkomt;
  • het geven van een voortgezette opleiding “zeden”.

- het optimaliseren door de federale gerechtelijke politie van de Set Seksuele Agressie (SAS) door in de betreffende werkgroep de magistraten te sensibiliseren voor het gebruik van de set.
- het verbeteren, als federale gerechtelijke politie, van het afnemen van een audiovisueel verhoor van het slachtoffer door:

  • bij te dragen aan de herziening van de ministeriële omzendbrief van 16 juli 2001 over de audiovisuele opname van het verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven;
  • het uitvoeren van een studie om zowel proactief, preventief als curatief de professionals beter te kunnen ondersteunen;
  • het voorzien in een opleiding inzake het verhoor van zwaar getraumatiseerde slachtoffers en van getuigen van misdrijven met geweld door middel van hypnose.

Nazorg
- de lokale politiediensten dragen bij tot de ontwikkeling van de initiatieven van de deelstaten i.v.m. het juridisch kader voor ketenaanpak, de implementatie van Family Justice Centers [2] (en de lessen die hieruit zijn te trekken), en eventuele protocolakkoorden met andere diensten voor betere samenwerking inzake crisissituaties.
- bijdragen aan een haalbaarheidsstudie naar het opstarten van sexual assault referral centres in België en aan de (piloot)projecten die daaruit voortvloeien.

Meer info

[1] Violent Crime Linkage Analysis System

[2] Een Family Justice Center is een centrum waar slachtoffers van gendergerelateerd geweld en van huiselijk geweld toegang hebben tot een waaier aan noodzakelijke politionele, gerechtelijke en hulpverleningsdiensten. Informeer u via "Family Justice Centers zijn de toekomst Nieuwe aanpak intrafamiliaal geweld". Het is een van oorsprong Amerikaans concept dat in Europa werd overgenomen. In het kader van het derde Daphne-programma werd er met dit concept geëxperimenteerd in grote Europese steden als Warschau, Berlijn, Milaan, Antwerpen, Tilburg en Venlo. De Kadernota Integrale Veiligheid voorziet "het uitwisselen van informatie over reeds bestaande projecten, het evalueren en opstarten van pilootprojecten in verband met Family Justice Centers" (p. 96)
Bezoek voor meer informatie ook de websites Family Justice Center Alliance en Family Justice Centers Europe.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3