Logo Printen Logo RSS logo facebook

Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019: seksueel geweld t.a.v. minderjarigen

Het Nationaal veiligheidsplan 2016-2019 voorziet in een reeks maatregelen om seksueel geweld t.o.v. minderjarigen tegen de gaan. Hierbij legt men de nadruk op kinderpornografie. Dit houdt in het bezit, de verspreiding en de productie van beelden die seksueel misbruik van minderjarigen uitbeelden.

Het NVP spreekt van kinderpornografie wanneer:
- het slachtoffer minderjarig is en;
- het beeld een seksuele daad toont met een meerderjarige en een minderjarige, of tussen minderjarigen onderling of een seksuele daad op de eigen persoon;
- of een beeld waarbij de focus gelegd wordt op de geslachtsdelen van de minderjarige of op de anale streek.

Preventie

- Opzetten van een samenwerking met de providers voor het afsluiten van de toegang tot sites of fora die de verspreiding van kinderpornografisch materiaal faciliteren door procedures met alle actoren (Justitie, providers en Child Focus) af te spreken.

- Opzetten van een samenwerking met de web-hosters gevestigd op Belgisch grondgebied voor het verwijderen van kinderpornografische inhoud door procedures met alle actoren (Justitie, web hosters en Child Focus) af te spreken

Repressie

- Aansturen van de inspanningen van de Internetrecherche door de informatiestromen uitgaande van Europol, Interpol en Child Focus aan te wenden.

- Opstarten en ondersteunen van onderzoeken ter identificatie van slachtoffers en daders door:

 • opstellen van processen-verbaal ter identificatie gericht aan het federale parket;
 • aanvullen van de identificatiegegevens op basis van opzoekingen in de voor de politie toegankelijke databanken;
 • overmaken van het eindresultaat bij middel van een navolgend proces-verbaal aan de lokaal bevoegde parketten voor het opstarten van een onderzoek naar de dader en voor het redden van eventuele slachtoffers;
 • aanwenden van beeldanalysetechnologie.

- Oriënteren van de onderzoeksinspanningen door:

 • voeden van de Europol-databanken met de resultaten van de Belgische onderzoeken;
 • gebruiken van de risicoanalyses die Europol heeft bezorgd voor het bijsturen van de onderzoeksinspanningen;
 • adequaat gebruiken van de technologieën zoals web-crawlers;
 • ondersteunen van en deelnemen aan onderzoeken aangemeld door Europol en die op internationale risicoanalyses gebaseerd zijn;
 • opzetten van samenwerkingsverbanden met financiële dienstverleners;
 • samenwerken met gespecialiseerde financiële onderzoekers;
 • richten van de inspanningen van de internetrecherche op nieuw opduikende fora, technieken, modi operandi ..

- Optimaliseren van de internationale informatiestromen door:

 • beter voeden van de International Child Sexual Exploitation-databank. Dit zal bereikt worden door de implementatie van een ’bijkomende schil’ die de politie toelaat de toegang tot de databank voor de gedecentraliseerde opsporingsdiensten te verbeteren;
 • creëren van een mogelijkheid tot samenwerking tussen de verschillende nationale beeldendatabanken;
 • adequaat gebruiken van de politionele mogelijkheden voor de uitwisseling van politionele informatie mede door een correcte kanaalkeuze.

- Bijdragen tot de aanpassing en evaluatie van wetsartikels met betrekking tot IT-gerelateerd seksueel misbruik van minderjarigen door expertise betreffende IT-gerelateerde materie (politionele ervaring en aanpak) aan te reiken.

Nazorg

- De lokale politiediensten dragen bij tot de ontwikkeling van de initiatieven van de deelstaten i.v.m. het juridisch kader voor ketenaanpak, de implementatie van Family Justice Centers (en de lessen die hieruit zijn te trekken), en eventuele protocolakkoorden met andere diensten voor betere samenwerking inzake crisissituaties [1].

Meer info

[1] Een Family Justice Center is een centrum waar slachtoffers van gendergerelateerd geweld en van huiselijk geweld toegang hebben tot een waaier aan noodzakelijke politionele, gerechtelijke en hulpverleningsdiensten. Informeer u via "Family Justice Centers zijn de toekomst Nieuwe aanpak intrafamiliaal geweld". Het is een van oorsprong Amerikaans concept dat in Europa werd overgenomen. In het kader van het derde Daphne-programma werd er met dit concept geëxperimenteerd in grote Europese steden als Warschau, Berlijn, Milaan, Antwerpen, Tilburg en Venlo. De Kadernota Integrale Veiligheid voorziet "het uitwisselen van informatie over reeds bestaande projecten, het evalueren en opstarten van pilootprojecten in verband met Family Justice Centers" (p. 96)
Bezoek voor meer informatie ook de websites Family Justice Center Alliance en Family Justice Centers Europe.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3