Logo Printen Logo RSS logo facebook

Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019: discriminatie

Het National Veiligheidsplan 2016-2019 voorziet een reeks van objectieven in de strijd tegen discriminatie.

De politie engageert zich in het NVP om werk te maken van de correcte toepassing van de interne en externe anti-discriminatiewetgeving:

  • door de aandacht voor diversiteit te versterken in de HR processen;
  • door ervoor te zorgen dat de diversiteit in de relatie met de burgers en de collega’s wordt gerespecteerd.

Vorming

- de geïntegreerde politie stimuleert alle medewerkers en in het bijzonder de referentiepersonen inzake discriminatie en haatmisdrijven om opleidingen te volgen. Samen met Unia wordt een reeks opleidingen inzake diversiteit georganiseerd, waaronder “Interculturele communicatie”, “Reageren op discriminerende uitlatingen van collega’s”, “De antiracisme- en antidiscriminatiewet”, “Diversiteit integreren in het humanresourcesmanagement”, .... In het bijzonder wordt het volgen van de opleiding “Kazerne Dossin – Mensenrechten” gestimuleerd waarbij de deelnemers het fenomeen discriminatie en uitsluiting, de kracht van de massa (groepen) en de handelingsmogelijkheden van het individu begrijpen in de context van groepsagressie, ongeacht de vorm ervan en zich ervan bewust worden dat men tegenover de agerende massa steeds op zoek moet gaan naar de marge om ‘neen’ te zeggen.

Repressie

- Wat het repressieve luik betreft, kan verwezen worden naar de COL 13/2013 betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake discriminatie en haatmisdrijven. Deze voorziet onder meer in de aanwijzing van referentieambtenaren van de politie in dat domein in elke politiezone en eerstelijnseenheden van de federale politie. Lokale politiekorpsen en eerstelijnsdiensten van de federale politie die nog geen referentieambtenaar hebben aangeduid, worden aangespoord om alsnog een referentiepersoon aan te duiden. Iedere referentieambtenaar zal de in dat verband door Unia georganiseerde opleiding volgen.

Toepassingen, opvolging

- De geïntegreerde politie zal werk maken van een regelmatige communicatie en sensibilisatie over diversiteit in samenwerking met Unia. Medewerkers moeten immers op de hoogte worden gebracht van hun rechten en plichten én van de richtlijnen en omgangsvormen, met een totale nultolerantie voor discriminatie en uitsluiting.

- De federale politie zal een actief diversiteitsbeleid voeren en zich positioneren ten opzichte van de groeiende diversiteit aan kenmerken, behoeften en verwachtingen van doelgroepen en partners enerzijds en van werkkrachten op de arbeidsmarkt en op de werkvloer anderzijds. De uitvoering van het beleid rust op twee pijlers: enerzijds wordt de deelname aan opleidingen verder aangemoedigd en wordt anderzijds voorzien in een aanpak op maat van de verschillende directies.

Meer info


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6