Logo Printen Logo RSS logo facebook

Het nieuwe "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019" van de EU

Het nieuwe "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019" van de EU

In december 2015 presenteerde de Europese Commissie het “Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019".

Dit nieuwe beleidsdocument is de opvolger van de "Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" [1] en kwam tot stand na een brede consultatie rond standpunten inzake gendergelijkheid in heel Europa via een Eurobarometerenquête, een forum over de toekomst van gendergelijkheid en een online openbare raadpleging, waar meer dan 5000 individuën en organisaties, een uitzonderlijk hoog aantal!, aan deelnamen [2]. Ook het Europes Parlement had aangedrongen op een nieuw beleidsinstrument voor gendergelijkheid [3].

Deze nieuwe Strategie heeft niet alleen belangrijke symbolische waarde. Neen, het schept een referentiekader voor het opvoeren van de inspanningen voor de realisatie van meer gendergelijkheid op Europees zowel als op nationaal, regionaal of lokaal niveau via de formulering van
- doelstellingen,
- uitvoeringsmodaliteiten,
- verantwoordelijken en
- meetbare indicatoren.

Verder onderstreept het document het belang van de samenwerking met alle betrokken actoren [4] en de noodzaak van monitoring en evaluatie. Als methode voor de realisatie van meer gendergelijkheid binnen de Europese Commissie en de steunprogramma’s blijft men trouw aan de methode van gender mainstreaming.

Opvallend is dat de nadruk van het beleid inzake gendergelijkheid onveranderd blijft en focust op de vijf bestaande thematische prioritaire gebieden, namelijk:

  • 1/ de verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en gelijke economische onafhankelijkheid van vrouwen en mannen;
  • 2/ de verkleining van de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen en dus ook bestrijding van armoede bij vrouwen;
  • 3/ de bevordering van gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming;
  • 4/ de bestrijding van gendergerelateerd geweld en bescherming en ondersteuning van de slachtoffers; en
  • 5/ de bevordering van gendergelijkheid en van de rechten van vrouwen in de hele wereld.

In dit nieuwe document worden doelstellingen bondig geformuleerd, gevolgd door de opsomming van de belangrijkste maatregelen die moeten getroffen worden ter realisatie ervan. Het document sluit af met een reeks van interessante bijlagen. Wij noteren ze voor u:

  • Bijlage 1: Doelstellingen, maatregelen, verantwoordelijkheden en indicatoren
  • Bijlage 2: Geselecteerde doelstellingen
  • Bijlage 3: Een gendergelijkheidsperspectief opnemen in alle beleidsmaatregelen en praktijken op het gebied van human resources in de Europese Commissie
  • Bijlage 4: EU-financieringsprogramma’s voor de periode 2014-2020 die bijdragen tot het behalen van de doelstellingen van dit strategisch engagement
  • Bijlage 5: Nationale strategieën/actieplannen voor gendergelijkheid (september 2015).

Lees het “Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019". Wij raden het u aan!

[1] Lees hierover het artikel "Nieuwe Europese vijfjarenstrategie voor gendergelijkheid!".

[2] Lees hierover het artikel "De Europese Unie: de resultaten van de Openbare raadpleging rond gendergelijkheid".

[3] Lees hierover het artikel "EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 - EP neemt resolutie aan".

[4] Als betrokken actoren worden vermeld: de lidstaten, het Europees Parlement, de Europese Dienst voor extern optreden, de sociale partners, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, gelijkheidsorganen, internationale organisaties en EU-agentschappen.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3