Logo Printen Logo RSS logo facebook

Heeft u ooit betaald voor seks? Een vragenlijst

Heeft u ooit betaald voor seks? Een vragenlijst

Er is een maatschappelijke discussie gaande over de vraag hoe wij in België het beste met prostitutie en mensenhandel kunnen omgaan. Om goed inzicht te krijgen in de huidige situatie wordt er in 2016 onderzoek uitgevoerd naar de schaal en omvang van prostitutie-activiteiten en mensenhandel voor seksuele uitbuiting in België.

Daarnaast richt het onderzoek zich op de omstandigheden en behoeftes van personen die ervaring hebben in prostitutie en/of die slachtoffer zijn van mensenhandel voor seksuele uitbuiting en zal het onderzoek inzicht bieden in de diepere oorzaken van het fenomeen. Ook deze online vragenlijst, Heeft u ooit betaald voor seks?, is onderdeel van het grotere onderzoek.

De federale regering, in samenwerking met verschillende betrokken organisaties waaronder het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de overkoepelende vrouwenorganisaties, heeft SORBUS Onderzoeksgroep de opdracht gegeven deze studie uit te voeren.

Informatie voor de deelnemers aan de enquête

Deze vragenlijst is voor u bestemd als u ooit in uw leven betaald heeft voor seks, voor een seksuele dienst of een seksuele handeling of als u ooit klant van een prostituee bent geweest. Het doel van deze vragenlijst is om meer te weten te komen over uw meningen, opvattingen en handelingen. Daarnaast stellen we enkele vragen over uw socio-economische achtergrond.

Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan de vragenlijst hieronder. Uw anonimiteit wordt gewaarborgd en uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Neem voldoende tijd om de volledige vragenlijst te beantwoorden, want het is niet mogelijk om tussentijds te pauzeren of uw antwoorden op te slaan om de enquête op een later moment te hervatten. Het duurt ongeveer 20 minuten om deze vragenlijst af te ronden.

De vragenlijst is beschikbaar tussen 15 mei en 17 juli 2016.

Over de onderzoekers

SORBUS Onderzoek is een groep zelfstandige onderzoekers uit Europa, zonder winstoogmerk, met wereldwijd onderzoeksopdrachten. De onderzoekers van de SORBUS Onderzoeksgroep leveren gedegen advies aan beleidsmakers, gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek, waaronder op de beleidsterreinen van mensenhandel, emancipatie en mensenrechten.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over deze enquête, neem dan gerust contact op met SORBUS Onderzoek via e-mailadres: enquete@sorbusresearch.org of via de SORBUS Onderzoek Facebook pagina (Sorbus Onderzoek).