Logo Printen Logo RSS logo facebook

Methodologie

Amazone, het kruispunt gendergelijkheid werd opgericht in 1995 en vierde in 2015 zijn 20ste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan realiseerde Amazone in samenwerking met GfK, een internationaal bureau voor marktonderzoek, een enquête bij 1092 respondenten, die een representatief staal vormen van de Belgische bevolking.
De barometer buigt zich over aspecten als gelijkheid op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in het huishouden maar schenkt ook aandacht aan thema’s als genderidentiteit, feminisme en emancipatie.

De resultaten

De resultaten, die op drie tijdstippen verspreid werden, tonen aan dat er op het vlak van gendergelijkheid nog een hele weg af te leggen is. Hoewel volgens sommigen oubollig, zijn het feminisme en een sterke vrouwenbeweging geen overbodige luxe.
Er werden reeds enkele artikelen geschreven die u een zicht geven op de resultaten. U kan ze lezen via de volgende linken:

De volledige resultaten kan u hier downloaden:

Marleen Teugels onderstreepte het belang van dergelijke oefening: "dit laat toe zich een idee te vormen van de huidige mentaliteit. Men moet begrijpen om te kunnen reageren. [...] Maar er is nog steeds een weg af te leggen. Op de arbeidsmarkt, maar ook wat betreft waardenpatronen: ’avontuur’ blijft geassocieerd met mannen, ’zorg’ met vrouwen. [...] Dit toont de verinnerlijking van patriarchale normen."

Toekomstige projecten

Amazone ontwikkelt verschillende pistes voor volgende jaren om de vrouwenbeweging blijvend te ondersteunen en bijeen te brengen. De vereniging zet zich ook in om discriminaties weg te werken. Met het oog hierop zullen er verschillende acties op touw gezet worden: sensibiliseringscampagnes, publicaties en de verzameling van getuigenissen van vrouwen en mannen, van expert.e.s, van verantwoordelijken van bevoegde instanties.
“20 jaar lang ondersteunde Amazone de vrouwenorganisaties, voedde onze organisatie de reflectie en bevorderde ze de gendergelijkheid. Met deze barometer willen wij een momentopname maken van de actuele houdingen tegenover een aantal vragen op het vlak van gendergelijkheid. De resultaten tonen aan dat er nog een weg te gaan is. De resultaten van de bevraging zullen de voedingsbodem vormen voor verdere reflectie, ons helpen om de maatschappij van vandaag beter te begrijpen en ons in staat stellen om pertinente en gerichte projecten te ontwikkelen die naar concrete oplossingen leiden en resulteren in reële gendergelijkheid.", legt Marleen Teugels, directrice van Amazone, uit.