Logo Printen Logo RSS logo facebook

Amazone lanceert campagne #KinderenToegelaten

Amazone lanceert campagne #KinderenToegelaten

Brussel, 2 juni 2016 - Amazone, het Kruispunt Gendergelijkheid, stelt haar campagne #KinderenToegelaten voor in aanwezigheid van Bianca Debaets, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Gelijke Kansen, Isabelle Simonis, minister voor Vrouwenrechten en Gelijke Kansen en Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Met behulp van getuigenissen van werknemers en good practices van werkgevers, focust deze campagne op het aanmoedigen van een oudervriendelijk beleid op de werkvloer. “Met deze campagne willen wij tonen dat het beter kan: ouders discrimineren op hun werk is onaanvaardbaar en illegaal! Mama’s en papa’s de kans geven meer en beter te zorgen voor kinderen, heeft een gunstig effect op onze hele samenleving.”, verklaart Marleen Teugels, directeur van Amazone. Happy parents = happy employees = happy employers!

"Neemt u de pil?", "Ouderschapsverlof nemen in de drukste periode van het jaar?" ... Eenvoudige voorbeelden van hoe het soms fout loopt

Deze informatie- en sensibiliseringscampagne wil ouderschapsdiscriminatie op de werkvloer terugdringen, voor zowel vrouwen als mannen. Vier op de tien van alle werkgerelateerde meldingen bij het IGVM in 2015, hebben te maken met zwangerschap en moederschap. Aangezien het grootste deel van de bevolking vrouwen zijn, is deze vorm van discriminatie het meest voorkomend in België. Deze vaststelling toont het belang van de campagne, die bedrijven en organisaties wil aanmoedigen om het beter te doen.

"In 2015 werd discriminatie van zwangere vrouwen of vrouwen die terugkomen uit zwangerschapsverlof voornamelijk vastgesteld bij de aanwerving (37%), bij het beëindigen van de arbeidsrelatie (24%) of in het kader van arbeidsvoorwaarden en salaris (21%). Tewerkstelling blijft een domein waarbinnen vooral vrouwen gediscrimineerd worden, wat hun dagelijks leven, carrière en leven beïnvloedt. Omdat dit de realiteit is, steunt het IGVM de campagne #KinderenToegelaten, die beantwoordt aan een reële behoefte van bedrijven. Deze behoefte werd vastgesteld na de actualisering van onze databank van good practices in bedrijven, en ons netwerk met dezelfde naam”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Logo #KinderenToegelaten: Happy parents = happy employees = happy employers!

“Happy parents = happy employees = happy employers!”, dit motto is een absolute meerwaarde voor bedrijven en organisaties in de war on talent. Aan de hand van goede voorbeelden wil Amazone werkgevers aanzetten tot het ontwikkelen van oudervriendelijke acties. Met het #KinderenToegelaten logo kunnen bedrijven en organisaties in hun personeelsadvertenties uitpakken met hun oudervriendelijk beleid en tonen dat ze gehecht zijn aan een oudervriendelijke werkomgeving. Ze kunnen het logo ook gebruiken op hun website, als e-mailsignatuur, enzovoort. Accenture, BNP Paribas Fortis, Deloitte, Durabilis, Femma, Manpower, Savaco en Vrouwenraad hebben reeds aangegeven het logo in gebruik te nemen. Het #KinderenToegelaten logo symboliseert een vrijwillig engagement van werkgevers om ouderschapsdiscriminatie op het werk actief terug te dringen. Het logo wordt toegekend na ondertekening van de #KinderenToegelaten intentieverklaring. Uitpakken met het logo is tegelijk een manier om anderen te inspireren.

“Negatieve ervaringen waar vele mensen dagelijks mee kampen, tonen dat de situatie hoognodig moet veranderen. Met de actie #KinderenToegelaten willen we vooral de nadruk leggen op positieve verhalen en tonen dat het mogelijk is om ouderschap en werk te combineren. Wij hopen dat deze inspiratiebron werkgevers zal aanzetten om het goede voorbeeld te volgen en op die manier ouderschapsdiscriminatie op de werkvloer een halt toe te roepen.” verklaart Marleen Teugels, directeur van Amazone.

Voortbouwen op positieve verhalen om concrete vooruitgang te boeken

Meer en meer bedrijven en organisaties effenen de weg naar een #KinderenToegelaten werkomgeving. Het platform http://kinderentoegelaten.org, de hashtag en de brochure maken het mogelijk om alle oudervriendelijke acties te bundelen. Ze vormen bovendien een gids van good practices en een inspiratiebron voor werkgevers die een oudervriendelijke politiek willen invoeren.

Een campagne met meerdere fasen

De realisatie van deze campagne heeft verschillende fasen doorlopen: een oproep tot getuigenissen van werknemers en werkgevers. Deze getuigenissen dienden als basis voor de focusgroepen met verschillende experten die rond deze thematiek werken: vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, vakbonden, vrouwenorganisaties en experts. Deze ontmoetingen maakten het mogelijk om ideeën uit te wisselen, wat leidde tot een groot aantal praktische tips. Alle informatie werd verzameld in een publicatie, die een waardevolle inspiratiebron is voor zowel werknemers als werkgevers. De publicatie komt tegemoet aan de grote nood aan informatie over het thema.

“Met dit project willen wij positieve verhalen naar voren schuiven om op die manier werkgevers en humanresources-afdelingen te inspireren. Alle betrokken partijen rond de tafel krijgen, is een goede manier om tot concrete acties te komen die positief zijn voor iedereen.”, verklaart Staatssecretaris Bianca Debaets.

Meer informatie

Meer info vindt u op de website KinderenToegelaten.be van de campagne. Volg Amazone op Facebook en Twitter via @amazone_be en vind er het laatste nieuws over de campagne met de hashtag


Met de steun van la Fédération Wallonie-Bruxelles, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.