Logo Printen Logo RSS logo facebook

22/9 - Voorbereidende workshop - HACKATHON: Open data & Gender

38. 22/9 - Voorbereidende workshop - HACKATHON: Open data & Gender

Voor het eerst zal in België een hackathon* georganiseerd worden met "gender" als focus. Dit evenement zal plaatsvinden op 24 november en wil gendergelijkheid in de Brusselse stedelijke ruimte stimuleren door het ontwikkelen van gender-smart apps gebaseerd op open data**. Een niet te missen evenement dus!

22 september: Voorbereidende workshop!

We nodigen u op donderdag 22 september uit voor een voorbereidende workshop om: de deelnemers van de hackathon te inspireren, vrouwenorganisaties warm te maken voor open data** en de participatie van vrouwen aan de hackathon aan te moedigen.

Resulaten van de eerste workshop: vier werkthema’s

In juni vond een eerste voorbereidende workshop plaats. Hieruit werden vier thema’s gedistilleerd:

  • gendergelijkheid en samenleven (respect, strijd tegen seksisme, strijd tegen street harassment...);
  • gendergelijkheid en stedelijke diensten (openbare diensten, sociale diensten, collectieve diensten…);
  • gendergelijkheid en stedelijke ontwikkeling (slimme stedelijke apparatuur, veiligheid en onveiligheidsgevoel, stedelijke diagnostiek…);
  • gendergelijkheid en cartografie (gamificatie, toeristische routes, nuttige routes, stedelijke diagnostiek…).

De werkdocumenten van de eerste workshop vindt u hier:

Hackathon, open data, watisda?

*Hackathon is een samenstelling van hack en marathon, die verwijst naar een creatieve bijeenkomst met als het doel ontwikkelen van softwareapplicaties die mensen belangrijke diensten leveren.

**Open data verwijst naar zowel een beweging, een filosofie van toegang tot informatie als naar de praktijk waarbij gegevens gepubliceerd worden die voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn.

Neem deel aan dit creatief en ludiek proces. Want gendergelijkheid is een doel dat ons allemaal nauw aan het hart ligt!

Praktische informatie

Wanneer? Donderdag 22 september 2016 van 10u tot 13u

Waar? Amazone vzw, zaal A202 (Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel)

Inschrijven: Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor maandag 19 september via docu@amazone.be. Een koffiepauze en broodjeslunch worden voorzien. Indien u een vegetarisch broodje wenst of andere wensen hebt in verband met allergieën, kan u dit aangeven bij uw inschrijving.
____
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Smart City en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIRB).