Logo Printen Logo RSS logo facebook

Genderperspectief siert Brusselse begroting

Genderperspectief siert Brusselse begroting

Op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets past het Brussels Gewest in de toekomst gender budgeting [1] [2] toe bij de opmaak van de budgetten. Dit betekent dat bij keuzes in de begroting de impact op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in rekening wordt gebracht. Gender budgeting kadert binnen het gender mainstreamingbeleid [3] waarbij ongelijkheden tussen mannen en vrouwen structureel worden in kaart gebracht en aangepakt. Ter herinnering: het gender mainstreamingsbeleid is gebaseerd op de Ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan art.2 par.3 stipuleert: "De Brusselse Hoofdstedelijke Regering werkt een methode uit om de genderdimensie te integreren in het geheel van de begrotingscyclus."

Gender budgeting houdt in dat de opmaak en de opvolging van het budget gebeuren binnen een perspectief van gelijkheid van mannen en vrouwen. Ontvangsten en uitgaven worden zo gepland dat er maximaal wordt bijgedragen aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Concreet worden bij gender budgeting de uitgaven verdeeld in drie groepen:

  • uitgaven zonder genderaspect (bijvoorbeeld het betalen van intrest op schulden)
  • uitgaven met de expliciete bedoeling om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen (bijvoorbeeld campagnes voor meer gelijkheid op de arbeidsmarkt)
  • uitgaven met een indirecte impact op gelijkheid (bijvoorbeeld extra verlichting in de openbare ruimte).

De uitgaven van de tweede en de derde groep worden bij gender budgeting versterkt gemonitord naar hun impact op gender. [4]

[1] Bron: Gender budgeting zorgt voor M/V evenwicht in budget Brussels Gewest.

[2] Definitie gender budgeting: "een op gender gebaseerde beoordeling van het budget, waarbij een genderperspectief geïntegreerd wordt op alle niveaus van de begrotingsprocedure en de ontvangsten en uitgaven geherstructureerd worden met het oog op de bevordering van de gendergelijkheid".
Bron: Raad van Europa, Gender budgeting: Final report of the Group of specialists on gender budgeting, 2005.

[3] Definitie gender mainstreaming: "het (re-) organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen op zo’n manier dat het perspectief van gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus, door de actoren die normaal dat beleid maken”
Bron: Raad van Europa, Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices. Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS), 1998.

[4] Wij maken u graag attent op de website van de gewestelijke overheidsdienst Brussel Financiën en Begroting, die de Brusselse begroting voor iedereen toegankelijk wil maken, voor partners van de Brusselse regering maar ook voor burgers.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6