Logo Printen Logo RSS logo facebook

Steun aan het feminisme uit onverwachte hoek!

Steun aan het feminisme uit onverwachte hoek!

"Alle mensen zijn gelijk, ook vrouwen: over gendergelijkheid in de professionele loopbaan" is een nieuwe publicatie en deze komt uit onverwachte hoek. Auteur namelijk is Dirk Van Gerven, advocaat aan de balies van Brussel en New York en van 2010 tot 2012 stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Dirk Van Gerven is weliswaar ook lid van de Commissie Diversiteit van het advocatenkantoor NautaDutilh waar hij werkt en vandaar vermoedelijk zijn interesse voor gelijke behandeling.

Twee vaststellingen

Vanuit de Commissie Diversiteit als referentiekader stuitte Dirk Van Gerven op twee vaststellingen. De eerste vaststelling was dat vrouwen vanuit een gans ander perspectief aan hun loopbaan beginnen dan mannen. Vrouwen uit de juridische wereld vragen zich af of een loopbaan als advocaat wel hun ding is en of deze te combineren is met kinderen. Mannen daarentegen hebben maar één bekommernis in het begin van hun carrière, namelijk: hoe word ik zo vlug mogelijk vennoot. En de tweede vaststelling was dat veel mannen (en ook vrouwen) ervan overtuigd zijn dat we vrouwen op dezelfde manier behandelen als mannen. En dit tweede inzicht vormde de onmiddellijke aanleiding voor het boek. De auteur wilde door het schrijven van het boek beter begrijpen hoe je gendergelijkheid kan bewerkstelligen terwijl een aantal verschillen eigen is aan de respectieve karakteristieken van vrouwen en mannen.

11 hoofdstukken

Het boek opent met een voorwoord van staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Mevr. Bianca Debaets en beslaat in het totaal 11 hoofdstukken. Ze behandelen ondermeer de gelijke behandeling als grondrecht, het belang van gelijke behandeling in de professionnele sfeer en de diepgang van de ongelijke behandeling. Ook de meerwaarde van de integratie van de vrouw in het professionele leven en de noodzakelijke aanpassing hiervoor van de professionele omgeving komen aan bod. Daarnaast schenkt de auteur aandacht aan het glazen plafond en breekt hij een lans voor positieve discriminatie en voor meer vrouwen in de raden van bestuur. Hoofdstukken over seksisme op het werk en in de media en het feit dat gelijkheid bijdraagt tot geluk sluiten het boek af.

De auteur vindt dat het hoogtijd is om het traditionele beeld van de man naar het werk en de vrouw aan de haard achter ons te laten. Het professionele leven moet zo worden ingericht dat mannen een even belangrijke zorgrol in het gezin opnemen als vrouwen. Maar ook in het belang van de economie, de wetenschap en de welvaart moeten zoveel mogelijk vrouwen gaan werken. Zoniet blijft er veel waardevol talent onbenut.

Maatregelen om werk en gezin te combineren voor vrouwen én mannen zijn volgens hem cruciaal. De auteur wijst er ondermeer op dat het Verdrag van 23 juni 1981 van de Internationale Arbeidsorganisatie de gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers en van werknemers met gezinsverantwoordelijkheid waarborgt en dat er dus al meer dan dertig jaar geleden niet meer uitgegaan werd van de vrouw als verantwoordelijke voor het gezin.

Het dagelijks leven blijft doorspekt van unconscious bias. Dit uit zich volgens de auteur in de loonkloof en in het feit dat vrouwen moeilijker doorstoten naar de top. Deeltijds werken voor vrouwen is nog steeds een door vrouwen en mannen aanvaarde keuze en in de perceptie van velen laat de "zachte" vrouwelijke natuur zich moeilijk rijmen met "harde" beslissingen. Dirk Van Gerven is dan ook voorstander van quota voor vrouwen in bestuursraden en steunt positieve disciminatie waar nodig. Naarmate het doel wordt bereikt, moeten ze echter afgebouwd.

Tenslotte focust de auteur op seksisme en geluk. Een vrouw op het werk is een professional en moet zo worden benaderd. Seksistische uitlatingen vallen niet te rechtvaardigen, hoewel ze schering en inslag blijven, ook in de media. En niet verwonderlijk, aldus de auteur, dat juist Denemarken in het World Happiness Report van 2013 en de Update van 2016 van de Verenigde Naties wordt beschouwd als het beste land om in te vertoeven en waar mensen in het algemeen het gelukkigst zijn: de maatregelen die er zijn ingevoerd om gezin en werk te combineren, zijn daar zeker nier vreemd aan. Verwijzingen naar rolpatronen uit de oertijd zijn in dit boek wel erg rijkelijk aanwezig. Maar een jurist van dat niveau, die een feministische boodschap verspreidt en dat naar een wereld die ons inziens op dit vlak wel wat sensibilisering kan gebruiken, daarover kunnen we ons alleen maar verheugen!

Referentie

Alle mensen zijn gelijk, ook vrouwen : over gendergelijkheid in de professionele loopbaan / Dirk Van Gerven. - Antwerpen : KnopsPublishing, 2016. – 134 p. - ISBN 978-9-4603-5464-9.

Het boek is te bestellen via: http://www.mijnwetboek.be/nl/producten/Alle-mensen-zijn-gelijk-ook-vrouwen.

Het boek is ook te raadplegen in het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid. Contact: i.vanderstighelen@amazone.be.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6