Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gender.brussels: Amazone & Bianca Debaets lanceren eerste genderdataportaal

35. Gender.brussels: Amazone & Bianca Debaets lanceren eerste genderdataportaal

Brussel, 16 december 2016 – Om in kaart te brengen hoe de gelijkheid tussen Brusselse vrouwen en mannen evolueert, lanceren Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets en Amazone een genderdataportaal, een website die zoekende surfers verder gidst naar alle in gender gespecialiseerde overheden, instanties, middenveldorganisaties en genderdata. Het opvolgen van de impact op gender is een rechtstreeks gevolg van het uitvoeringsbesluit van de ordonnantie Gendermainstreaming dat onder impuls van staatssecretaris Bianca Debaets in 2015 werd goedgekeurd. “Gendergelijkheid is een transversale materie. Hierover de vinger aan de pols houden is een belangrijke kwestie”, zegt Marleen Teugels, de directrice van Amazone. Met steun van Staatssecretaris Bianca Debaets bevoegd voor Digitalisering en Gelijke Kansen, krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als eerste overheid in België een genderdataportaal.

GIDS VOOR GENDERGELIJKHEID IN HET BRUSSELS GEWEST

Waar vind ik voor gender bevoegde overheden en instanties, vrouwenorganisaties en genderexpert-e-s? Gender.brussels toont geïnteresseerden snel de weg en geeft ook toegang tot genderdata. Dat laatste is niet onbelangrijk. Met de ordonnantie Gendermainstreaming engageert de Brusselse overheid zich om een genderblik te integreren in alle overheidsbeslissingen, en liefst op een transversale manier. “Op mijn initiatief past de Brusselse regering de principes van ‘gendermainstreaming’ en ‘gender budgeting’ toe”, aldus Bianca Debaets. “Voor elk project dat wordt uitgewerkt en voor elke wetgevende maatregel die wordt genomen, waken we erover dat de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen verkleint. Daarom is het zo belangrijk om over genderdata te beschikken.”

METEN IS WETEN

Het online platform Gender.brussels dat Amazone in samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) lanceert, bevordert gendergelijkheid door het aanbieden van data opgesplitst naar mannen en vrouwen. Zo zijn er genderdata ter beschikking over bevolking, gezondheid, onderwijs, bestaansonzekerheid, arbeidsmarkt en vervoer. Alle open data van het gewest worden verzameld op opendatastore.brussels. De site Gender.brussels verwijst door naar de opendatastore en plaats de genderdata in het juiste kader.

Bianca Debaets, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Digitalisering: “Genderdata zijn niet enkel de basis voor een krachtig beleid voor meer gelijkheid tussen Brusselse mannen en vrouwen. Met genderdata kunnen ook digitale apps worden ontwikkeld voor de uitdagingen van vrouwen in de grootstad. Zo wordt Brussel een Smart City op maat van mannen én vrouwen.” Meten is weten, besluit Marleen Teugels: “Dankzij genderdata is het mogelijk om de impact van het beleid op vrouwen en mannen snel te detecteren. We zijn verheugd dat dat ook de visie is van de staatssecretaris.”

MEER INFO


SAMENWERKING TUSSEN Amazone, Kruispunt Gendergelijkheid en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

MET DE STEUN VAN het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Smart City.