Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vrouwenraad zet zich in voor de uitvoering van Agenda 2030 in Vlaanderen

Vrouwenraad zet zich in voor de uitvoering van Agenda 2030 in Vlaanderen

Op 25 september 2015 aanvaardden de Verenigde Naties Agenda 2030, met 17 algemene Duurzame Ontwikkelingsdoelen en 169 subdoelstellingen om de wereld op het spoor van duurzame ontwikkeling te zetten. Doelstelling 5 gaat specifiek over gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes en het principe van gender mainstreaming werd algemeen aanvaard voor alle doelstellingen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen: de internationale agenda

Om tegen 2030 de doelen te behalen moeten er belangrijke inspanningen worden geleverd en moet er radicaal gekozen worden voor vernieuwing en duurzaamheid. Gedurfde en ingrijpende hervormingen dringen zich op. Zij vragen inspanningen, maar ze zijn niet louter een last. Agenda 2030 is universeel en zal in de komende vijftien jaar het beleid in alle landen en regio’s beïnvloeden.

Vlaanderen is als regio mee verantwoordelijk voor de uitvoering van Agenda 2030, zowel in het binnenlands als buitenlands beleid. Agenda 2030 biedt Vlaanderen nieuwe kansen op maatschappelijke ontwikkeling: economisch, ecologische en sociaal. De doelstellingen zijn een richtpunt voor wie het aandurft te vernieuwen. Gendergelijkheid loopt hier als een rode draad doorheen.

Vrouwenraad inspireert Vlaamse beleidsagenda

In Vlaanderen heeft de Vrouwenraad zich actief ingezet om te verzekeren dat mensenrechten van vrouwen en gendergelijkheid meegenomen werden in de doelen en in de begeleidende Verklaring bij Agenda 2030. Welke maatregelen de Vrouwenraad concreet voorstelt aan het Vlaamse beleid kan je lezen in hun 56 pagina’s tellend dossier "Agenda 2030 uitvoeren in Vlaanderen: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en gender: richtwijzers en aanbevelingen voor het beleid".

In dit dossier vertaalt de Vrouwenraad de internationale objectieven naar de Vlaamse context. Het dossier opent met een definitie van duurzame ontwikkeling en een korte voorstelling van Agenda 2030 en toont hoe deze objectieven relevant zijn voor het Vlaamse beleid. Verder bevat het een reeks algemene aanbevelingen voor de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Vlaanderen gevolgd door een schets en aanbevelingen voor 14 van de 17 globale doelstellingen. Voor iedere algemene doelstelling wordt een beknopt overzicht van de inhoud gegeven, aangevuld met voor Vlaanderen relevante vaststellingen en cijfers. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met enkele richtingswijzers en concrete aanbevelingen voor het beleid.

Doelstelling 5. Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes kreeg uiteraard uitgebreid aandacht. Maar omdat in de Verklaring van Agenda 2030 wordt gewezen op het cruciaal belang van het meenemen van een genderperspectief in alle doelen, onderwierp de Vrouwenraad elke doelstelling aan een grondige genderanalyse. En hierin ligt meteen ook de meerwaarde van dit dossier: het maakt duidelijk hoe de voor alle doelstellingen aanbevolen strategie van gender mainstreaming ook in Vlaanderen daadwerkelijk kan worden toegepast.

Indicatoren en andere maatregelen om vooruitgang te monitoren

De Vrouwenraad vraagt om een specifieke strategie en een specifiek plan van aanpak om tegen 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen. Democratisch en participatief overleg is hierbij van belang en ook de vrouwenorganisaties moeten worden betrokken. Verder is een onderling afgestemd beleid aan de orde met overleg tussen de verschillende bestuursniveaus en stakeholders buiten de overheid: bedrijven, vakbonden, onderwijsinstellingen, middenveld. En alle diensten, ook media en sport, moeten hun steentje bijdragen in de sensibilisering rond de doelstellingen. Synergieën, een knooppuntbenadering en intersectioneel denken moeten daarbij een integrale aanpak garanderen. De Vrouwenraad merkt bovendien op dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vastgelegd zijn vanuit het perspectief van alle landen, ook van de armste: Vlaanderen moet dus meer ambitie tonen.

De Vrouwenraad beklemtoont dat er rekening moet gehouden worden met de aanbevelingen van de CSW. Vrouwenorganisaties moeten voldoende middelen krijgen en vrouwen moeten worden betrokken. De opstelling van een specifiek 2030 genderactieplan is wenselijk.

Maar de vooruitgang moet ook kunnen gemeten worden. Daarom pleit de Vrouwenraad ervoor dat Vlaanderen eigen indicatoren zou ontwikkelen. Zo moeten alle persoonsgebonden materies worden aangevuld met genderindicatoren en/of naar sekse opgesplitste gegevens en met een kwalitatieve evaluatie. De oprichting van een specifieke parlementaire commissie, die jaarlijks een publieke hoorzitting zou kunnen organiseren om een stand van zaken van de vooruitgang op te maken, zou zinvol zijn.

Uitgelezen kans

Wilde je zelf te weten komen hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bijdragen tot de versterking van de sociaaleconomische positie van vrouwen, dan kon je het seminarie "Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk empowerment van vrouwen" bijwonen, dat in samenwerking met de Vrouwenraad werd georganiseerd op 25 januari 2017.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3