Logo Printen Logo RSS logo facebook

Nu ook in het Nederlands: Handleiding goede praktijken over de preventie en bescherming van vrouwelijke genitale verminking

Nu ook in het Nederlands: Handleiding goede praktijken over de preventie en bescherming van vrouwelijke genitale verminking

Op 17 januari 2017 organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen samen met de verenigingen Intact en GAMS een studievoormiddag over het Verdrag van Istanbul en de preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) [1].

Toolkit in het Nederlands

Bij deze gelegenheid werd voor de eerste keer een Nederlandstalige versie voorgesteld van een gids met goede praktijken voor het verbeteren van de preventie van VGV en van de bescherming van meisjes en vrouwen die het slachtoffer van vrouwenbesnijdenis werden of zouden kunnen worden.

De gids richt zich tot verschillende sectoren die met vrouwelijke genitale verminking geconfronteerd kunnen worden door middel van een transversale fiche, fiches per sector (gezondheidszorg, jeugdzorg, politie en justitie, asielopvang) en bijlagen.

De gids was tot nu toe enkel beschikbaar in het Frans. Maar voortaan kan deze dus over het hele grondgebied gebruikt worden.

VGV: stand van zaken

De introductie van deze voormiddag werd verzorgd door het Instituut, dat hiermee het grote belang van de strijd tegen deze problematiek onderstreepte. Marijke Weewauters belichtte de specifieke maatregel 125 van het NAP [2], die verwijst naar het ontwikkelen van en preventieprogramma voor VGV in het kader van de opdrachten van de ONE/Kind en Gezin/Kaleido [3]. Daarnaast stond zij stil bij de realisaties tot nu toe en bij de de verwachtingen en knelpunten voor 2017 en 2018. Zo mogen wij ons in 2017 aan een Voortgangsrapport voor het parlement verwachten en zal er in 2018 een Schaduwrapport worden opgesteld.

Als realisaties vermeldde Marijke Weewauters:
- dat de preventie en aanpak van VGV nu een onderdeel vormt van een intern stappenplan kindermishandeling die de regioteamleden van Kind & Gezin toepassen;
- dat de CLB’s ‘netoverstijgend’ in samenwerking met vzw Intact het "Stappenplan vrouwelijke genitale verminking voor de CLB" ontwikkeld hebben en dat de toolkit "Preventie van vrouwelijke genitale verminking" onder alle CLB’s werd verspreid;
- dat in Antwerpen Kind en Gezin gestart is met een proefproject over de preventie van VGV in samenwerking met de vzw GAMS en dat in dit kader een specifieke opleiding inzake VGV aangeboden wordt aan de medewerkers;
- dat binnen de opleiding van de artsen van de vertrouwenscentra kindermishandeling VGV specifieke aandacht krijgt.

Meer weten

- Wil je meer weten over vrouwelijke genitale verminking in België, dan vormt deze webpagina van het IGVM hiertoe een goede aanzet. Je vindt er een definitie, recente wetgeving, verwijzing naar statistieken en informatie over de gevolgen en de aanpak van het probleem in België.
- Nieuwsgierig naar een bredere stand van zaken en wil je weten hoe dit thema aan bod komt in memoranda van het vrouwenmiddenveld, dan vind je via het trefwoord "genitale verminking" in de catalogus van het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid de nodige informatie hieromtrent.
- Een bijkomende interessante bron is de website van EIGE, het Europees Instituut voor Gendergelijkheid. Hun glossarium bevat verschillende definities van het VGV en de website en de Europese virtuele catalogus verwijzen naar goede praktijken, naar onderzoek, naar eigen bijdragen en naar tal van publicaties rond dit thema.

[1] Bron: http://igvm-iefh.belgium.be/nl/nieu....

[2] Voor meer informatie over het NAP 2015-2019, lees dit artikel.

[3] Maatregel 125 van het NAP stipuleert dat er binnen deze diensten en binnen de PMS/CLB’s aandachtfunctionarissen moeten worden aangeduid voor het opvolgen en begeleiden van risicofamilies. Ook moet de dialoog worden aangegaan met ouders die uit een land komen of tot een etnische achtergrond behoren waar excisie gangbaar is en moeten vaststellingen worden ingeschreven in het medisch dossier en moet er een overdracht van informatie gebeuren aan alle betrokken professionals”.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6