Logo Printen Logo RSS logo facebook

Op stapel bij het Europees Instituut voor Gendergelijkheid in 2017

Op stapel bij het Europees Instituut voor Gendergelijkheid in 2017

EIGE, het Europees Instituut voor Gendergelijkheid profileert zich als het kenniscentrum voor gendergelijkheid in de EU. Maar hoe maakt het deze opdracht waar? Wat zet EIGE op de agenda voor het jaar dat komt? Voor het eerst staat "genderongelijkheid in de klas" op de agenda. Maar ook de Gender Equality Index krijgt een update en de meting van vrouwen in besluitvormingsposities wordt verdergezet. En weet EIGE een nieuw perspectief te lanceren om gendergelijkheid te benaderen?

2017

- Een nieuwe update van de Gender Equality Index
De Gender Equality Index werd voor het eerst gelanceerd in 2013 en meet de genderkloof in de EU op zes domeinen: werk, inkomen, kennis, tijdsbesteding, besluitvorming en gezondheid. In 2015 werd er een eerste update gepresenteerd en nu volgt er een tweede. Deze tweede actualisering brengt vernieuwing en verdieping. Men kijkt expliciet hoe meerdere discriminatiegronden elkaar versterken en voor het eerst is er een kader uitgewerkt om op een vergelijkbare manier gendergerelateerd geweld te meten in alle EU-landen. [1]

- Focus op genderongelijkheid in de klas
In 2017 zet EIGE ook in op gendergelijkheid in het onderwijs en publiceert hierover 3 nieuwe studies. Het Europees Instituut wil een hele waaier aan mogelijk gendergerelateerde vragen onderzoeken, vertrekkende van hoe het komt dat er meer jongens dan meisjes de school vroegtijdig verlaten tot de vraag waarom studiekeuzes zo genderstereotiep blijven. De resultaten van een eerste studie worden verwacht tegen oktober 2017. Daarnaast worden er twee studies gerealiseerd op vraag van de resp. voorzitterschappen van de Raad van de EU, namelijk Malta en Estland.

In een notendop:
1. Verwacht tegen mei 2017: Gender, bekwaamheden en onzekere jobs in de EU: onderzoeksnota voor het Maltees voorzitterschap van de Raad van de EU.
2. Verwacht tegen oktober 2017: Gendergerelateerde uitdagingen in het onderwijs. Momenteel loopt er een grootschalige consultatieronde bij expert.e.s en overheden uit alle EU-lidstaten en deze vormt hiervan de basis. Het onderzoek moet beleidsmakers richtlijnen en aanbevelingen bieden over hoe men de waarde van gendergelijkheid in en via het onderwijs- en opvoedingssystemen moet doorgeven. Een vervolgstudie rond de integratie van personen met een migratieachtergrond is voorzien voor 2018.
3. Verwacht tegen november 2017: Gendersegregatie in het voortgezet onderwijs en vorming en op de arbeidsmarkt. De studie wordt uitgevoerd in opdracht van het voorzitterschap van de Raad van de EU van Estland.

- Gendergelijkheid = economisch voordeel?
Deze lente zal EIGE een nieuw perspectief brengen in de discussie rond gendergelijkheid en de resultaten van een unieke studie lanceren. De studie toont aan dat meer gendergelijkheid in engineering en IT, traditioneel zowel qua studie als op de arbeidsmarkt mannelijk gedomineerde domeinen, werkelijk economisch voordeel oplevert voor de EU. De studie bekijkt meer dan alleen maar de financiële aspecten en de invloed van meer gendergelijkheid op het BNP. Ze neemt ook de voordelen op macro-economisch niveau zoals werkgelegenheid, inkomen, productiviteit, sociale vernieuwing, fiscale efficiëntie, investeringen en competiviteit onder de loep. De studie beslaat de 28 EU-lidstaten en is gestoeld op eerder onderzoek dat een gedegen theoretisch kader en een empirisch model ontwikkelde om de economische voordelen van gendergelijkheid te meten. Meer informatie over deze studie vindt u hier.

- EU-databank rond "Vrouwen en besluitvorming"
In 2017 neemt EIGE ook de databank over vrouwen en mannen in besluitvorming van de Europese Commissie over. In 2015 waren immers nog minder dan 1/3 (28%) van de parlementariërs in de nationale parlementen van de EU vrouw en zicht houden op de ontwikkelingen in besluitvormingsposities in de EU is, aldus EIGE, een belangrijk middel om te meten of initiatieven voor gendergelijkheid al dan niet succesvol zijn. U kan deze databank raadplegen via de statistiekenpagina van de EIGE-website.

Meer weten over EIGE?

Wil je "live" geïnformeerd worden over de plannen voor 2017 van EIGE, bekijk dan onderstaande video. De boodschap wordt in het Engels gegeven.

En de gloednieuwe "EIGE in brief 2017 updatet u over het Europees Instituut voor Gendergelijkheid in Vilnius.

2016

Wij herinneren u ook graag aan enkele realisaties van EIGE uit 2016:
- Studie over armoede, gender en kruising met meerdere oorzaken van ongelijkheid in de EU. U vindt deze studie hier.
- Factsheets over de EU-landen en de EU rond gendergerelateerd geweld. U vindt ze via deze webpagina.
- Studie met goede praktijken over het verzamelen van gegevens rond gendergerelateerd geweld. U vindt deze hier.
- Glossarium en thesaurus met een 400-tal concepten rond gendergelijkheid. U kan deze hier consulteren.
- En vergeet ook niet dat het EIGE RDC (Resource and Documentation Centre) beschikt over een unieke virtuele catalogus met meer dan 500.000 referenties rond gendergelijkheid, die vaak rechtstreeks toegang geven tot de online-documenten zelf. Het Amazone Documentatiecentrum Genderbeleid is één van de partners in dit project. U krijgt toegang tot deze rijke informatiebron via deze link.


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6