Logo Printen Logo RSS logo facebook

Wat zetten overheden en vrouwenbeweging in de kijker ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2017?

Wat zetten overheden en vrouwenbeweging in de kijker ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2017?

De arbeidswereld verandert en dit heeft ernstige implicaties voor vrouwen. Enerzijds brengen technologische vernieuwingen en globalisering nieuwe kansen mee voor diegenen die er toegang toe hebben. Aan de andere kant is er een grote stijging in van het aantal informele jobs met stijgende ongelijkheid en humanitaire crisissen tot gevolg. Deze evoluties vormen het aandachtspunt van de Internationale Vrouwendag 2017 en werden aangeduid als het prioritair thema van de 61ste Zitting van de CSW, die gehouden wordt van 13 tot 24 maart [1].

UN Women

Focus

Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030”.

Globaal genomen is slechts 50% van de vrouwen van werkbare leeftijd ook effectief aanwezig op de arbeidsmarkt tegenover 76 % van de mannen. Meer nog, het overgrote deel van deze vrouwen is actief in de informele economie en voert zorg- en huishoudelijke arbeid uit. Zij zijn oververtegenwoordigd in slechtbetaalde jobs en genieten weinig of helemaal geen sociale bescherming. Het bereiken van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt is absoluut noodzakelijk in het licht van duurzame ontwikkeling. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag (IWD) roept Uitvoerend Directeur van UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcukan alle overheden en actoren op om meisjes weg te halen uit het traditionele rolmodel en om hen te oriënteren naar een brede waaier aan opleidingen en beroepen in de industrie, in de kunst, in de media, in de openbare dienst, in de moderne landbouw en in de wetenschap. Lees de volledige oproep van Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Meer informatie

- over de focus van IWD;
- over IWD in het VN-systeem.

Internationale Arbeidsorganisatie

Focus

"Towards a better future for women and work: Voices of women and men "

De ILO onderzocht voor de allereerste keer hoe vrouwen en mannen wereldwijd aankijken tegenover de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het onderzoek werd uitgevoerd in 142 landen en streken en om en bij de 149.000 volwassenen werden ondervraagd. De stem van meer dan 99% van de volwassenen wereldwijd is hierin vertegenwoordigd.

De resultaten zijn duidelijk: meer dan 70 % van de vrouwen maar ook 65 % van de mannen vinden het verkieslijk dat vrouwen een betaalde baan hebben. Wereldwijd zouden vrouwen verkiezen of beroepsactief te zijn (29 %) of een beroepsleven te kunnen combineren met de zorg voor hun familie (41 %). Slechts 27 % van de vrouwen verkiest om thuis te blijven.

Opvallend is van de 70% van de vrouwen, die zegt graag een betaalde baan te hebben, momenteel velen niet beroepsactief zijn. Belangrijk, dit is zo in bijna alle streken wereldwijd, ook daar waar de arbeidsparticipatie van vrouwen traditioneel erg laag is, zoals bv. in de Arabische Emeriaten.

Meer informatie

- ILO IWD 2017 (IWD bij de ILO);
- Towards a better future for women and work: Voices of women and men (volledig rapport);
- Summary of key findings (belangrijkste vaststellingen);
- Voices of men and women (enquêteresultaten);
- Regional tables and country/territory dashboards (bevindingen per regio).

Raad van Europa

Focus

"A life without violence is every women’s right"

De expertengroep GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) benadrukt dat de Istanbul-conventie niet verkeerd mag geïnterpreteerd worden. Sommigen beweren dat de conventie te veel de nadruk legt op gendergelijkheid en dat ze afbreuk zou doen aan de familie. Niets is minder waar, zegt GREVIO: het is net het gendergerelateerd geweld dat de familie verwoest. En het is geen ideologie maar een vaststelling dat het merendeel van de slachtoffers van seksueel geweld meisjes en vrouwen zijn.

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, Thorbjørn Jagland, benadrukt dat de Istanbul-conventie een topprioriteit moet zijn. Geweld op vrouwen is immers een inbreuk op mensenrechten

Meer informatie

- Webpagina IWD 2017;
- Webpagina van Council of Europe. Gender equality;
- Webpagina GREVIO.

Europese Commissie

Focus

Internationale vrouwendag 2017: gendergelijkheid – een Europees exportproduct

"Europa speelt een voortrekkersrol op het gebied van gendergelijkheid en dat is iets waar we trots op mogen zijn. Of het nu gaat om arbeid en beroep, beroepsopleiding, sociale zekerheid of toegang tot goederen en diensten: mannen en vrouwen moeten gelijk worden behandeld. Dat is de wet. Helaas moeten op weg naar daadwerkelijke gelijkheid nog de nodige horden worden genomen. We mogen dan ook niet achteroverleunen. Ik heb gelijkheid tot hoeksteen gemaakt van de organisatie die ik leid en ik ben er trots op dat wij de afgelopen twee jaar grote vooruitgang hebben geboekt bij het streven om tot 40 % vrouwen op managementniveau te komen. Maar als binnen en buiten onze grenzen intolerantie en chauvinisme om zich heen beginnen te grijpen, is het zaak dat we dubbel zo hard hameren op onze eenvoudige en typisch Europese boodschap: gendergelijkheid is geen ambitieuze doelstelling. Het is een fundamenteel recht."
(Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker)
.

Informatie

Ter gelegenheid van IWD werden verschillende producten gelanceerd:

- Q&A: Wat doet de EU voor vrouwenrechten en gendergelijkheid? (EN)
- Jaarverslag over gendergelijkheid 2017 (EN)
- Gezamenlijke verklaring ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2017
- Verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid waaruit blijkt dat gendergelijkheid economische groei stimuleert (EN)

Europees Parlement

Focus

Internationale Vrouwendag 2017: economisch empowerment van vrouwen

Vrouwen krijgen nog altijd minder geld voor hetzelfde werk. Ze zijn ook ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities - slechts een derde van de managers in de EU is vrouw en ze verdienen gemiddeld een kwart minder dan mannen. Dit jaar vraagt het Parlement aandacht voor economisch empowerment van vrouwen.

5 prioritaire aandachtspunten:

  • vrouwen in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde
  • uitroeiïng van geweld tegen vrouwen
  • gendergevoelig beleid
  • evenwicht werk-privé en de loonkloof
  • de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Genderkloof

Meer vrouwen in de wetenschap

Informatie

- Webpagina IWD van het Europees Parlement

- Genderevenwicht: top 5 prioriteiten voor meer gendergelijkheid
- FACTSHEETS ON THE EUROPEAN UNION: Women’s Economic Empowerment: Let’s act together
- THEMATIC DIGEST: supporting analyses for committees: Women’s Economic Empowerment: Let’s act together
- Infografiek

Belgische Senaat

Focus

Welke vooruitgang is er geboekt inzake gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in het licht van de 5de Sustainable Development Goal van de Verenigde Naties

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag hebben de Senaat en GoodPlanet Belgium een debat georganiseerd met als thema ‘Welke vooruitgang is er geboekt inzake gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in het licht van de 5de Sustainable Development Goal van de Verenigde Naties?’

Informatie

- Webpagina IWD
- Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking

Evenementen met vertegenwoordigers vanuit de overheid

Womed Award, met

  • Speech van Hare Majesteit de Koningin in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
  • Speech door Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.
  • Uitreiking WOMED Award Zuid i.s.m. Trias ngo, de prijs voor de Belofte en de WOMED Award met overhandiging van de prijzen door Hare Majesteit de Koningin, minister Alexander De Croo en minister Philippe Muyters.

Vrouwenbeweging

Focus

’Solidarity is our weapon’

Informatie

[1] Zie hierover het artikel "De 61ste zitting van de CSW


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6