Logo Printen Logo RSS logo facebook

Uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten – Commissie stelt eerste concrete voorstellen vast

Uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten – Commissie stelt eerste concrete voorstellen vast

Op 26 april 2017 publiceerde de Europese Commissie een voorstel van Richtlijn i.v.m. een beter evenwicht tussen werk en privé voor ouders en zorgverstrekkers [1].

Huidig voorstel van Richtlijn: wat verandert er?

De Commissie wil met dit voorstel van Richtlijn voeding geven aan een Europese pijler van sociale rechten. Het stelt een aantal wetgevende en niet-wetgevende initiatieven voor die verband houden met het evenwicht tussen werk en privéleven.

Het voorstel wordt gesteund door eerste vicevoorzitter Frans Timmermans, door commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen en door Europees commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid, Vĕra Jourová.

"Het bevorderen van de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt is niet enkel een kwestie van eerlijkheid, maar brengt ook een driedubbel voordeel met zich mee. Het is gunstig voor werkende ouders en mantelzorgers, die van een beter evenwicht tussen werk- en privéleven kunnen genieten, het is gunstig voor ondernemingen, die talentvolle medewerkers kunnen aantrekken en houden, en gunstig voor de lidstaten, die momenteel op jaarbasis 370 miljard EUR mislopen door de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen." (quote Marianne Thyssen).

Wat verandert er met dit nieuw voorstel van Richtlijn?

Concreet wil het voorstel van Richtlijn:

  • de participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt bevorderen door meer rechten te geven aan zowel vrouwen als mannen op EU-niveau
  • discriminatie tegengaan
  • betere verlofregelingen voor vaders scheppen
  • meer gendergelijkheid creëren. Uiteraard staat het ieder individu vrij om te beslissen of hij/zij gebruik maakt van deze rechten en kansen.

Wij zetten hieronder de verschillen met de huidige stand van zaken even op een rijtje.

Thema Huidig EU wetgevend kader Voorstel van Richtlijn
Vaderschapsverlof Geen vaderschapsverlof op EU niveau 10 dagen vaderschapsverlof bij de geboorte van een baby
Ouderschapsverlof 4 maanden ouderschapsverlof:
- Niet betaald
- Op te nemen voor het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt
- 1 maand kan niet doorgegeven worden aan de andere partner
- Het al dan niet bestaan van de mogelijkheid om dit op een flexibele manier op te nemen hangt af van de lidstaat
4 maanden ouderschapsverlof:
- Betaald volgens de ziekteuitkering
- Op te nemen voor het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt
- 4 maanden kunnen niet doorgegeven worden aan de ander partner
- Mogelijkheid om dit op een flexibele manier op te nemen
Zorgverlof Zorgverlof op EU-niveau is onbestaand, tenzij een time-off ten gevolge een situatie van overmacht Recht om 5 dagen zorgverlof te nemen per jaar per werknemer, betaald op niveau van ziekteuitkering, om te zorgen voor zwaarzieke of afhankelijke verwanten
Flexibele werkarrangementen voor ouders en zorgverstrekkers Op dit ogenblik bestaan het recht om dit te vragen enkel voor ouders die terugkomen uit ouderschapsverlof Recht om flexibele werkarrangementen te vragen voor ouders van kinderen onder de 12 jaar en voor werknemers met zorgverplichtingen
Bescherming tegen ontslag en ongunstige behandeling Op dit ogenblik bestaat er op EU-niveau bescherming tegen ontslag en ongunstige behandeling bij zwangerschaps-, ouderschaps- vaderschaps- en adoptieverlof (in die EU-landen die vaderschaps- of adoptieverlof hebben).

Op EU-niveau bestaat er geen bescherming tegen ontslag en/of ongunstige behandeling voor zorgverstrekkers en voor werknemers die flexibele werkregelingen vragen (tenzij bij deeltijdarbeid).

Bescherming tegen discriminatie en/of ontslag voor werknemers die verlof nemen of flexibele werkregelingen vragen of nemen.

Volgende stappen

15 juni 2017: het voorstel wordt naar alle waarschijnlijkheid besproken door de bevoegde ministers van de lidstaten op de EPSCO-Raad van 15 juni 2017.

22 juni 2017: in het Europees Parlement organiseren de commissies voor werk en gendergelijkheid (EMPL en FEMM) een openbare hoorzitting op 22 juni 2017.

Meer informatie

U vindt informatie over dit voorstel van Richtlijn via het persbericht van Rapid, met ondermeer een verwijzing naar:

Memorandum: Uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten – Vragen en antwoorden

Factsheet: Een nieuwe start om het evenwicht tussen beroep en gezin voor ouders en mantelzorgers te verbeteren

Mededeling: Een initiatief om het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te ondersteunen

Directive on Work-Life Balance

Aanbeveling "Investeren in Kinderen" – Werkdocument van de diensten van de Commissie inzake uitvoering: "Taking stock of the 2013 Recommendation on ’Investing in children: breaking the cycle of disadvantage’"

En op 22 mei 2017 publiceerde ook EIGE, het Europees Instituut voor Gendergelijkheid, een factsheet "The European Pillar of Social Rights as an Opportunity for Gender Equality in the EU: Feedback from the European Institute for Gender Equality".

Lees ook de artikels


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3