Logo Printen Logo RSS logo facebook

European Gender Equality Law Review: nu ook in papieren versie!

European Gender Equality Law Review: nu ook in papieren versie!

De “European Gender Equality Law Review” is een uitgave van het “European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality” en was sinds 2005 (in 2005 3x per jaar, sinds 1996 2x per jaar) in elektronische vorm te raadplegen op de website van het Netwerk. Nu, vanaf 1(2010), is er ook een papieren versie van het tijdschrift beschikbaar.

Inhoud van nummer 1(2010):

 • een lijst met de leden van het “European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality”.
 • 2 artikelen, met als thema’s:
  • de impact van het Lissabonverdrag op gendergelijkheid
  • pensioenrechten van vrouwen in 3 Europese landen, namelijk Frankrijk, Italië en Griekenland.
 • een overzicht van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor de periode oktober 2009 - mei 2010
 • de besluiten van CEDAW (m.b.t. Frankrijk] voor de periode november 2009 - april 2010
 • een overzicht van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de periode oktober 2009 - mei 2010
 • nieuwigheden van juridische ontwikkelingen in de EU-lidstaten en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) op het gebied van gender.

Andere recente publicaties van het Netwerk:

Enige toelichting bij het Netwerk
Het “European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality (Europees Netwerk van Juridische Experts op het gebied van Gendergelijkheid” bestaat sinds 1984 en werd opgericht met een dubbel doel. Het Netwerk moest enerzijds het acquis op het terrein van de gelijke kansen v/m in de lidstaten garanderen en anderzijds specifieke wettelijke maatregelen op dit terrein ontwikkelen. Het Netwerk bestaat uit academici en juristen uit de 27 lidstaten en de EER-landen (Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De coördinatie van dit Netwerk is in handen van de "School of Law" van de Universiteit Utrecht (Nederland). België is in dit Netwerk vertegenwoordigd door Jean Jacqmain (ULB. Faculté de Droit).

De bijdrage van het Netwerk vertaalt zich in:

 • ad hoc en thematische rapporten over de wetgevende activiteiten op het gebied van gendergelijkheid
 • periodieke bulletins over wettelijke ontwikkelingen op EU- en nationaal niveau op het gebied van gendergelijkheid
 • een jaarlijks samenvattend rapport met trends en belangrijke wettelijke en juridische ontwikkelingen op EU- en nationaal niveau op het gebied van gendergelijkheid.
 • jaarlijkse organisatie van een seminarie in Brussel in samenwerking met het "European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field".

Het Netwerk ziet erop toe dat de Europese Commissie op de hoogte blijft van wettelijke en juridische ontwikkelingen op het gebied van gendergelijkheid op nationaal niveau. Het screent daarnaast ook beleidsdocumenten, verschaft de Europese Commissie juridische gegevens die nodig zijn voor de vergelijking en de voorbereiding van nieuwe juridische en wettelijke instrumenten en het fungeert als klankbord voor nieuwe ideeën en strategieën. Tenslotte heeft het Netwerk een taak in het verspreiden van informatie in relatie tot nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de gelijkheid v/m.

Website van het Europees Netwerk van Juridische Experts op het gebied van Gendergelijkheid (ENG)


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3